Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image

Informacje

Menu » Wybory do Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli


Uchwała XVIII.112.2004 w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie Miasta i Gminy Łomianki, nadania im statutów oraz wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Łomianki

Dąbrowa Leśna - statut
Dąbrowa Rajska - statut
Dąbrowa Zachodnia - statut
Łomianki Baczyńskiego - statut
Łomianki Centralne - statut
Łomianki Górne - statut
Łomianki Majowe - statut
Łomianki Pawłowo - statut
Łomianki Powstańców - statut
Łomianki Prochownia - statut
Łomianki Stare - statut
Łomianki Trylogia - statut
Osiedle Buraków - Wrzosów - statut; www.burakow.pl
Równoległa - statut
Sołectwo Dziekanów Bajkowy - statut
Sołectwo Dziekanów Leśny - statut
Sołectwo Dziekanów Nowy - statut
Sołectwo Dziekanów Polski - statut
Sołectwo Kępa Kiełpińska - statut
Sołectwo Kiełpin - statut
Sołectwo Łomianki Chopina - statut
Sołectwo Łomianki Dolne - statut
Sołectwo Sadowa - statut

2008-2009

Uchwała nr XXIX/210/2008 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki

Zarządzenie RAG. 0152-86/08 Burmistrza Łomianek z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie wyznaczenia miejsc i godzin przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łomianki

Zarządzenie RAG. 0152-87/08 Burmistrza Łomianek z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie wyznaczenia miejsc i godzin przeprowadzenia wyborów do zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki

Uchwała nr XXXIV/263/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Łomianki

Zarządzenie nr RAG 0152-32/09 Burmistrza Łomianek z dnia 20 kwietnia 2009 roku, w sprawie wyznaczenia miejsc i godzin przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łomianki

2013

Uchwała Nr XL/ 235/ 2013 z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach oraz zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki

Zarządzeniem nr RAG.0050.25.2013 z dnia 19 marca 2013 roku Burmistrz Łomianek wyznaczył miejsce i godzinę przeprowadzenia wyborów do zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki.

Zarządzeniem nr RAG.0050.24.2013 z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wyznaczenia miejsc i godzin przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łomianki

Zarządzenie Nr RAG.0050.33.2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr RAG.0050.24.2013 z dnia 19 marca 2013 r., w sprawie wyznaczenia miejsc i godzin przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łomianki

Zarządzenie Nr RAG.0050.50.2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr RAG.0050.24.2013 z dnia 19 marca 2013 r., w sprawie wyznaczenia miejsc i godzin przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łomianki


Do góry