Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image
plac zabaw w Kiełpinie
pełnowymiarowe boisko przy ul. Wiślanej
przedszkole w Dziekanowie Leśnym
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

Informacje

Menu » Ogłoszone konkursy

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Wnioski w ramach otwartego konkursu ofert można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków znajdującego się na stronie www.witkac.pl.

Otwarty konkurs ofert podzielony został na 6, odrębnie udostępnionych zadań, w zależności od profilu działania.Zarządzenie Nr RKA.0050.64.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
Zarządzenie Nr RKA.0050.41.2018 z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie Nr RKA.0050.26.2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
Zarządzenie Nr RKA.0050.3.2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Formularz oferty
Ramowy wzór umowy
Formularz sprawozdania
..............................................................................................................................

Zarządzenie Nr RKA.0050.24.2017 z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr RKA.0050.5.2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Formularz oferty
Ramowy wzór umowy
Formularz sprawozdania

..............................................................................................................................

Zarządzenie Nr RKA.0050.2.2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Formularz oferty
Ramowy wzór umowy
Formularz sprawozdania

..............................................................................................................................

Zarządzenie Nr RAG.0050.1.2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Formularz oferty
Ramowy wzór umowy
Formularz sprawozdania

..............................................................................................................................

Zarządzenie Nr RAG.0050.93.2014 Burmistrza Łomianek z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku

Formularz oferty
Ramowy wzór umowy
Formularz sprawozdania

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Zarządzenie Nr RAG.0050.72.2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Łomianki w formie opiekuńczej

Zarządzenie Nr RAG.0050.60.2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci z terenu Gminy Łomianki w formie opiekuńczej

Załącznik nr 1 do ogłoszenia RAG.0050.60.2013

Załącznik nr 2 do ogłoszenia RAG.0050.60.2013

Załącznik nr 3 do ogłoszenia RAG.0050.60.2013

Załącznik nr 4 do ogłoszenia RAG.0050.60.2013


..............................................................................................................................


Zarządzenie Nr RAG.0050.41.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych działań profilaktycznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjających integracji i zwiększeniu udziału osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, promocji zdrowego stylu życia, wspierania rehabilitacji i fizykoterapii w 2013 roku

Zarządzenie Nr RAG.0050.27.2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych działań profilaktycznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjających integracji i zwiększeniu udziału osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, promocji zdrowego stylu życia, wspierania rehabilitacji i fizykoterapii w 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia RAG.0050.2.2013

Załącznik nr 2 do ogłoszenia RAG.0050.2.2013

Załącznik nr 3 do ogłoszenia RAG.0050.2.2013

Załącznik nr 4 do ogłoszenia RAG.0050.2.2013


..............................................................................................................................Zarządzenie Nr RAG.0050.2.2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia RAG.0050.2.2013
Załącznik nr 2 do ogłoszenia RAG.0050.2.2013
Załącznik nr 3 do ogłoszenia RAG.0050.2.2013
Załącznik nr 4 do ogłoszenia RAG.0050.2.2013

..............................................................................................................................


Program współpracy Gminy Łomianki w roku 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Uchwała Nr XXXVI/ 199/ 2012 z dnia 29 listopada 2012 roku

 

Formularz oferty

 

Ramowy wzór umowy.doc

Formularz sprawozdania

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie po zmianach - tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

..............................................................................................................................

Nowy Program Edukacyjny na lata 2014-2020
Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.


Do góry