Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image

Informacje

Menu » Ośrodek Pomocy Społecznej

[obrazek]

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach
ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki
tel./fax 22 751-90-57
tel./fax 22 751-40-89

Godziny otwarcia Ośrodka:
Poniedzialek: 10:00-18:00
Środa: dzień bez przyjęć interesantów
Wtorek - Piątek: 8:00-16:00

e-mail: kancelaria@opslomianki.pl
www.opslomianki.pl

Kierownik OPS: Dominika Kowalczyk-Ptasińska
e-mail: d.kowalczyk@opslomianki.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach jest jednostką organizacyjną Gminy podległą pod względem organizacyjnym Burmistrzowi Łomianek. OPS został utworzony na mocy Uchwały Nr XII/58/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Łomianki z 26 kwietnia 1990 roku zrealizowanej Zarządzeniem Nr 6/90 Naczelnika Miasta i Gminy Łomianki z 27 kwietnia 1990 roku.
Podstawę prawną działalności Ośrodka stanowi Statut Ośrodka zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/163/2004 z 9 listopada 2004 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej w Łomiankach. Do zadań tych należy w szczególności:
- Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, celowych, okresowych i innych,
- Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
- Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w tym bezdomnym,
- Praca socjalna,
- Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych i prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach upoważniony jest Kierownik OPS.
Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw.Do góry