Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image

Informacje

Menu » Strategia Rozwoju Gminy

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMIANKI DO 2020 ROKU - przyjęta Uchwałą Nr XXII/155/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 marca 2008 roku

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY ŁOMIANKI DO 2015 ROKU - przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/198/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2008 roku

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA I GMINY ŁOMIANKI - przyjęte Uchwałą Nr XXVII/204/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2008 r.

Program ochrony środowiska dla gminy Łomianki na lata 2016-2020

Gminny plan gospodarki odpadami dla gminy Łomianki na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015

Program Azbestowy

Uchwała Nr XXXVI/ 204/ 2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łomianki jako partnera Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji projektu pod tytułem „Od diagnozy do strategii – model planowania usług publicznych” w ramach Konkursu Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Uchwała Nr LX/ 343/ 2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łomianki na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁOMIANKI NA LATA 2016-2030 - przyjęta Uchwałą Nr XIV/ 177/ 2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Łomianki na lata 2016-2030”

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łomianki na lata 2017-2023


Do góry