Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Bieg Łomianek
Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra w Dziekanowie Polskim
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomiankach (Dąbrowa Leśna)
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Planowanie Przestrzenne » Aktualności


MPZP "Lotników Alianckich"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lotników Alianckich został zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/215/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z 30 czerwca 2016 roku. W dniu 13 lipca 2016r. plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz 6431, zaś obowiązuje od 13 sierpnia 2016r. 

Ustalenia planu

Rysunek planu

Rozstrzygnięcia nadzorcze


***Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
10.07.2015
RGP.6721.38.1.2015 - Obszar szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym [obrazek]
RGP.6721.37.1.2015 - Południowa część osiedla Prochownia oraz południowa część osiedla Buraków [obrazek]
RGP.6721.36.1.2015 - Sierakowska Południe [obrazek]
RGP.6721.35.1.2015 - Południowa część sołectwa Dziekanów Nowy oraz północna część sołectwa Sadowa[obrazek]
RGP.6721.22.3.2015 - Jeziorna[obrazek]+ załącznik do ogłoszenia

PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁOMIANKI

W dniach od 25 maja 2015 r. do 23 czerwca 2015 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki rozwiązaniami odbyła się 11 czerwca 2015 r. w auli ICDS w Łomiankach.


Termin składania uwag do dnia 14 lipca 2015 r.

Wykaz opinii i uzgodnień do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki

WYKAZ OPINII

OPINIE DO PROJEKTU STUDIUM

WYKAZ UZGODNIEŃ


UZGODNIENIA DO PROJEKTU STUDIUM
Do góry