Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

ochrona_srodowiska » GOSPODARKA ODPADAMI

REJONY i HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW w zakładce

[obrazek]
* * * * * * * * * * * * * *


Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych utracili prawo do decyzji odnośnie segregacji odpadów lub jej braku. 

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych dotyczy wszystkich. W związku z powyższym mieszkańcy Łomianek, którzy w ubiegłym roku zadeklarowali brak segregacji najpóźniej do 14 stycznia 2020 r. mieli obowiązek je zmienić. Kto jeszcze tego nie zrobił powinien pilnie zmienić deklarację. 

Brak zmiany skutkować będzie kontrolą i nałożeniem decyzji administracyjnych.

Deklaracje przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Łomiankach
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 w godzinach pracy urzędu:
Poniedziałek i czwartek 8.00 - 18.00
Wtorek, środa, piątek 8.00 - 16.00

[obrazek]

Szanowny Mieszkańcu!

13 maja 2011 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz.  897), która oznacza wielkie zmiany w gospodarce odpadami. Zmiany te polegają przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Za przejęcie powyższych obowiązków gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania z odpadami.

Od 1 lipca 2019 r. stawki wynoszą:

  • 33,80 zł od osoby za miesiąc w przypadku odbioru odpadów segregowanych
Opłatę za gospodarowanie odpadami można dokonać gotówką w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego (ul. Szpitalna 8 lub ul. Staszica 2) lub swój indywidualny rachunek bankowy, uzyskany z generatora dostępnego na naszej stronie www (TUTAJ).

Opłatę wnosimy do 15. dnia każdego miesiąca, możliwa jest zapłata z góry za kilka miesięcy. Nie czekajcie Państwo na wezwanie do zapłaty, rachunek albo fakturę z Urzędu Miejskiego, ponieważ gmina takich dokumentów nie wystawi. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawą do zapłaty.


Obecnie Gmina Łomianki nie prowadzi wywozów odpadów wielkogabarytowych w systemie wystawkowym.
Odpady wielkogabarytowe można oddawać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK), znajdującego się przy ul. Brukowej w Łomiankach Dolnych (przy oczyszczalni ścieków).


[obrazek]

"Opłata śmieciowa" - gotówką lub przelewem

Szanowny Mieszkańcu,
1. Złóż do urzędu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Zapłać podatek za wywóz śmieci.
3. Pamiętaj o terminie odbioru odpadów w swoim rejonie.
------------------------Do góry