Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image

Informacje

Menu » Straż Miejska

[obrazek]
Straż Miejska w Łomiankach
ul. Warszawska 87
05-092 Łomianki
telefon dyżurny : 22 751-35-03
e-mail: straz.miejska@lomianki.pl

jesteśmy do dyspozycji mieszkańców 7 dni w tygodniu w godz. 7-23.

[obrazek]
Kierownictwo Straży Miejskiej w Łomiankach:
Komendant – mgr Marcin Węgiełek
Zastępca Komendanta – mgr Agnieszka GodyńKomendant Straży Miejskiej przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 13.00-16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


     Straż Miejska w Łomiankach funkcjonuje od 1991 roku. Siedziba jednostki znajduje się w budynku Komisariatu Policji przy ul. Warszawskiej 87.   
W skład SM wchodzi 14 funkcjonariuszy, a w strukturze wydzielone są następujące ogniwa:
-    Zespół Dyżurnych
-    Zespół Patrolowo-Interwencyjny
-    Zespół ds. Wykroczeń
-    Zespół ds. Profilaktyki.

     Do zadań Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego należy w szczególności patrolowanie rejonów służbowych, reagowanie na wszelkie przejawy łamania prawa ze szczególnym uwzględnieniem czynów o charakterze chuligańskim, aktów niszczenia mienia, czynów godzących w spokój i porządek publiczny, ujmowanie sprawców przestępstw i wykroczeń, przewóz osób nietrzeźwych  do miejsc zamieszkania oraz szczególnych przypadkach do PDOZ KPP w Starych Babicach.                                                      

     Do zadań Zespołu Dyżurnych należy: przyjmowanie i zlecanie do realizacji zgłoszeń interwencyjnych, koordynacja pracy strażników w terenie, powiadamianie kompetentnych służb o wydarzeniach nadzwyczajnych lub innych zdarzeniach wymagających podjęcia działań z ich strony, informowanie właściwych służb o stwierdzonych awariach lub osobach wymagających pomocy.

     Funkcjonariusze Zespołu ds. Wykroczeń prowadzą czynności wyjaśniające w celu egzekwowania prawa w sprawach o wykroczenia zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, kierują wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego, oskarżają przed Sądem i wnoszą środki odwoławcze zgodnie z zakresem określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

     Zespół ds. Profilaktyki wykonuje działania prowadzone w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach. Strażnicy przeprowadzają lekcje edukacyjne w formie pogadanek, dyskusji, prezentacji multimedialnych oraz projekcji filmów, opracowywanie programów edukacyjnych. W fazie realizacji jest nawiązanie bliższej współpracy w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z Komisariatem Policji w Łomiankach, Komendą Powiatową w Starych Babicach oraz GKRPA w Łomiankach.
[obrazek]


Do góry