Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image

Informacje

Menu » Informacja o osiągniętych przez Gminę Łomianki w 2012 r. poziomach

Informacja o osiągniętych przez Gminę Łomianki w 2012 r.  poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, Gmina Łomianki informuje o osiągniętych w roku 2013 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 27,92%
 
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 13,00%
 
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia   i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %


Informacja o osiągniętych przez Gminę Łomianki w 2013 r.  poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, Gmina Łomianki informuje o osiągniętych w roku 2013 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 11,93%
 
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 37,08%
 
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia   i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 70,5%

Poziomy recyklingu firm (plik xls do pobrania)


Do góry