Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image

Informacje

Menu » Małe Dotacje

MAŁE DOTACJE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) Gmina Łomianki może wesprzeć, po złożeniu oferty przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Łomiankach jest ona upubliczniana, tj. zamieszczana na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
- stronie internetowej
- Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi na odpowiednim formularzu. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

Po dniu 1 marca 2019 r. uproszczone oferty należy składać według uproszczonego wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 
w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).Wnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2019 roku:


Termin utworzenia wiadomości: 14.06.2019 r.
Termin składania uwag: 24.06.2019 r. do godz. 9:00 

Termin utworzenia wiadomości: 15.05.2019 r.
Termin składania uwag: 23.05.2019 r. do godz. 9:00

Termin utworzenia wiadomości: 08.05.2019 r.
Termin składania uwag: 16.05.2019 r. do godz. 9:00

Termin utworzenia wiadomości: 07.05.2019 r.
Termin składania uwag: 15.05.2019 r. do godz. 9:00 

Termin utworzenia wiadomości: 29.04.2019 r.
Termin składania uwag: 07.05.2019 r. do godz. 9:00 

Termin utworzenia wiadomości: 16.04.2019 r.
Termin składania uwag: 24.04.2019 r. do godz. 9:00

Termin utworzenia wiadomości: 16.04.2019 r.
Termin składania uwag: 24.04.2019 r. do godz. 9:00

Termin utworzenia wiadomości: 15.04.2019 r.
Termin składania uwag: 23.04.2019 r. do godz. 9:00

Termin utworzenia wiadomości: 08.04.2019 r.
Termin składania uwag: 16.04.2019 r. do godz. 9:00

Termin utworzenia wiadomości: 05.03.2019 r.
Termin składania uwag: 12.03.2019 r.

Termin utworzenia wiadomości: 05.03.2019 r.
Termin składania uwag: 12.03.2019 r.

Termin utworzenia wiadomości: 05.03.2019 r.
Termin składania uwag: 12.03.2019 r.

Termin utworzenia wiadomości: 05.03.2019 r.
Termin składania uwag: 12.03.2019 r.


Fundacja BYKA ZA ROGI (PR.525.1.2019)
Termin utworzenia wiadomości: 11.01.2019 r.
Termin składania uwag: 18.01.2019 r.

Wnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2018 roku:

Klub Sportowy Nastula Club (PR.525.1.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 13.02.2018 r.
Termin składania uwag: 20.02.2018 r.

Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego (PR.525.2.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 14.03.2018 r.
Termin składania uwag: 21.03.2018 r.

Klub Sportowy "Szermierz" Łomianki (PR.525.3.2018)

Termin utworzenia wiadomości: 21.03.2018 r.
Termin składania uwag: 28.03.2018 r.

Fundacja Promocji Rekreacji "KIM" (PR.525.4.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 10.04.2018 r.
Termin składania uwag: 07.04.2018 r.

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki (PR.525.5.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 10.04.2018 r.
Termin składania uwag: 07.04.2018 r.

Mazowieckie Stowarzyszenie Społeczno Sportowe "Sprawni-Razem" (PR.525.6.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 10.04.2018 r.
Termin składania uwag: 07.04.2018 r.

UKS "V" Łomianki (PR.525.7.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 11.05.2018 r.
Termin składania uwag: 18.05.2018 r.

Fundacja Kultury i Edukacji im. J. Zarębskiego (PR.525.8.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 16.05.2018 r.
Termin składania uwag: 23.05.2018 r.

Fundacja Kultury i Edukacji im. J. Zarębskiego (PR.525.9.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 12.06.2018 r.
Termin składania uwag: 19.06.2018 r.

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Przyjaciele "Tygryska" (PR.525.10.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 19.06.2018 r.
Termin składania uwag: 26.06.2018 r.

Fundacja SELF Active Planet ARO (PR.525.11.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 10.08.2018 r.
Termin składania uwag: 17.08.2018 r.

UKS "Kusy Basket Łomianki" (PR.525.12.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 20.08.2018 r.
Termin składania uwag: 27.08.2018 r.

Chorągiew Stołeczna ZHP (PR.525.13.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 26.09.2018 r.
Termin składania uwag: 03.10.2018 r.

Chorągiew Stołeczna ZHP (PR.525.14.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 02.10.2018 r.
Termin składania uwag: 09.10.2018 r.

KS Łomianki (PR.525.15.2018)
Termin utworzenia wiadomości: 24.10.2018 r.
Termin składania uwag: 31.10.2018 r.


Do góry