Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Inne » Wybory do zarządów osiedli i rad sołeckich w 2013 r.

Zarządzeniem nr RAG.0050.25.2013 z dnia 19 marca 2013 roku Burmistrz Łomianek wyznaczył miejsce i godzinę przeprowadzenia wyborów do zarządów osiedli na terenie Gminy Łomianki.

Buraków w dniu 3 kwietnia o godzinie 18:00 (19:00*) w Filii Domu Kultury w Łomiankach przy ul. Kościuszki 10 - wynik wyborów
Łomianki Centralne w dniu 4 kwietnia o godzinie 18:00 (19:00*) w SP nr 1 w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73 - wynik wyborów
Dąbrowa Rajska w dniu 9 kwietnia o godzinie 18:00 (19:00*)
w Restauracji Lemon Tree przy ul. Zachodniej 38 - wynik wyborów
Dąbrowa Leśna w dniu 10 kwietnia o godzinie 18:00 (19:00*) w Budynku komunalnym przy ul. Akacjowej 20a - wynik wyborów
Łomianki Baczyńskiego w dniu 11 kwietnia o godzinie 18:00 (19:00*) w SP nr 1 w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73 (mała sala gimnastyczna) - wynik wyborów
Dąbrowa Zachodnia w dniu 16 kwietnia o godzinie 19:30 (20:30*) w Centrum Tańca SWING przy ul. Równoległej 22a - wynik wyborów
Łomianki Majowe w dniu 17 kwietnia o godzinie 18:00 (19:00*)
w Szkole Podstawowej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73 - wynik wyborów
Łomianki Górne w dniu 18 kwietnia o godzinie 18:00 (19:00*) w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 (aula) - wynik wyborów
Łomianki Prochownia w dniu 23 kwietnia 2013 r. o godzinie 18.00 (19.00*) w Szkole Podstawowej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73 - wynik wyborów
Łomianki Stare w dniu 24 kwietnia 2013 r. o godzinie 18.00 (19.00*) w Domu Kultury w Łomiankach przy ul. Wiejskiej 12a - wynik wyborów
Łomianki Pawłowo w dniu 25 kwietnia 2013 r. o godzinie 18.00 (19.00*) w Szkole Podstawowej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73 - wynik wyborów
Łomianki Trylogia w dniu 7 maja 2013 r. o godzinie 18.00 (19.00*) w Domu Kultury w Łomiankach przy ul. Wiejskiej 12a - wynik wyborów
Łomianki Równoległa w dniu 8 maja 2013 r. o godzinie 19.00 (20.00*) w Centrum Tańca SWING przy ul. Równoległej 22a - wynik wyborów
Łomianki Powstańców w dniu 9 maja 2013 r. o godzinie 19.00 (20.00*) w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 - wynik wyborów

* §4 pkt. 4, Załącznik nr 2 do Statutu Samorządu Mieszkańców przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach nr XVIII/112/2004 z dnia 30 marca 2004 r.

Planowany porządek obrad obejmuje:
1. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu Osiedla.

**************************************************
Zarządzeniem nr RAG.0050.24.2013 z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wyznaczenia miejsc i godzin przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łomianki

#Zarządzenie Nr RAG.0050.33.2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr RAG.0050.24.2013 z dnia 19 marca 2013 r., w sprawie wyznaczenia miejsc i godzin przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łomianki

*Zarządzenie Nr RAG.0050.50.2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr RAG.0050.24.2013 z dnia 19 marca 2013 r., w sprawie wyznaczenia miejsc i godzin przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łomianki


Dziekanów Leśny w dniu 14 maja 2013 r. o godzinie 18.00 (18.20*)
w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6 - wynik wyborów
Dziekanów Bajkowy w dniu 15 maja 2013 r. o godzinie 18.00 (18.20*) w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435 - wynik wyborów
Kępa Kiełpińska w dniu 16 maja 2013 r. o godzinie 18.00 (18.20*) w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2 - wynik wyborów
Dziekanów Nowy w dniu 21 maja 2013 r. o godzinie 18.00 (18.20*) w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435 - wynik wyborów
Dziekanów Polski w dniu 22 maja 2013 r. o godzinie 18.00 (18.20*) w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435 - wynik wyborów
Kiełpin w dniu 23 maja 2013 r. o godzinie 18.00 (18.20*) w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym przy ul. Staszica 2# - wynik wyborów
Łomianki Chopina w dniu 28 maja 2013 r. o godzinie 18.00 (18.20*) w Domu Kultury w Łomiankach przy ul. Wiejskiej 12a - wynik wyborów
Łomianki Dolne w dniu 29 maja 2013 r. o godzinie 18.00 (18.20*) w Domu Kultury w Łomiankach przy ul. Wiejskiej 12a - wynik wyborów
Sadowa w dniu 6 czerwca 2013 r. o godzinie 18.00 (18.20*) w Szkole Podstawowej w w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35 - wynik wyborów

* §4 pkt. 4, Załącznik nr 2 do Statutu Samorządu Mieszkańców  przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach nr XVIII/112/2004 z dnia 30 marca 2004 r.

Planowany porządek obrad obejmuje:
1. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

[obrazek]


Do góry