Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie Leśnej
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim
Budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Menu » Unia Europejska

Efekt ekologiczny osiągnięty - OFICJALNIE!

To było wyzwanie, ale ciężka praca opłaciła się. Wczoraj do Gminy Łomianki wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z informacją, że w projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” efekt ekologiczny został osiągnięty i 55 799 267,14 zł dotacji unijnej pozostaje w Łomiankach.

[obrazek]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie potrzebował przeszło 3 miesięcy, aby zweryfikować przekazaną mu przez Zakład Wodociąg i Kanalizacji w Łomiankach dokumentację projektu. Dokumentację, która 6 ostatnich lat pracy wielu ludzi sprowadziła do jednego i najważniejszego miernika przy ocenie projektów środowiskowych, tj. efektu ekologicznego.
[obrazek]

Dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy dziś mówić, że Łomianki nareszcie otrzymały to, na co zasługiwały przez lata. Lata zaniedbań i braku perspektyw, aby coś zmieniło się na lepsze.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” to jeden z większych projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej na Mazowszu i co najważniejsze, zrealizowany został skutecznie i w terminie.

[obrazek]

69 km sieci kanalizacji sanitarnej i 62 km sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (wraz z budową słonecznej suszarni osadów), rozbudowa stacji uzdatniania wody Trylogia z wydajności 30m3/h do wydajności 120 m3/h oraz SUW Fabryczna z wydajności 120m3/h do wydajności 170 m3/h, wykonanie systemu monitoringu wszystkich 98 istniejących pompowni ścieków, a także zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych - to tylko część efektów projektu "Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki". Wcześniej, przez 21 lat samorządu w Łomiankach, wykonano ok. 45 km sieci wod.-kan. dla ok. 7 tysięcy mieszkańców.

Łomianki podjęły się realizacji projektu o wartości blisko 90 mln zł netto (110 mln zł brutto), z czego dofinansowanie  ze środków UE to kwota blisko 56 mln, czyli jak łatwo policzyć 62% kosztów zostało pokryte przez dodatkowe środki uzyskane w 3 konkursach.
Udział Gminy Łomianki to jest 26 mln zł (29%), natomiast ZWiK – 7,8 mln zł (9%).

[obrazek]

Zgodnie z podpisaną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umową, Łomianki zobowiązały się do przyłączenia do sieci wod.-kan. 95% mieszkańców.
Determinacja władz Łomianek, sprawna koordynacja zadań pomiędzy urzędem, Strażą Miejską a ZWiK pozwoliły zrealizować ostatni i najtrudniejszy element układanki, czyli osiągnięcie efektu ekologicznego. A warto podkreślić, że pomimo krótkiego czasu na uzyskanie wymaganej liczby podłączeń mieszkańców, udało się zrealizować plan odpowiednio w 109% dla kanalizacji i w 103% dla sieci wodociągowej, czego wiele gmin w kraju - do dziś - jeszcze nie zrealizowało.

[obrazek]

O problemach przy realizacji projektu dzisiaj możemy mówić jedynie w sferze cennych doświadczeń, jednakże to, co istotne, czyli efekt zostanie na długie lata...

Tomasz Czajkowski,
Prezes Zarządu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

WAŻNE!
Obecnie Gmina Łomianki przygotowuje plany i projekty następnych odcinków budowy sieci wod-kan w kolejnych częściach gminy.

*****

Projekt pn. "Poprawa infrastruktury i estetyki Cmentarza Wojennego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach"

[obrazek]

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Zakres zadania obejmował renowację infrastruktury cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym. W ramach prac przygotowano dokumentację projektową, zmodernizowano  zagospodarowanie terenu z nasadzeniami kompensacyjnymi oraz wykonano utwardzoną alejkę łączącą główny ciąg komunikacyjny z jednym z pomników ku czci poległych. Bezpośrednim celem realizacji zadania była poprawa estetyki miejsca pamięci Narodu Polskiego w Łomiankach. Jakościowym rezultatem zadania było zintegrowanie lokalnej społeczności wokół idei zachowania dla potomnych najważniejszych dla Narodu Polskiego obiektów. W poczuciu współodpowiedzialności za obiekty upamiętniające historię Polski prace renowacyjne poprawiły zdecydowanie estetykę cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym.

Zadanie zrealizowano w 2017 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 243.998,42 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków MKiDN to 36,52% czyli 88.108,22 zł.

Miejscem pamięci objętym zakresem prac renowacyjnych był cmentarz wojenny w Kiełpinie Poduchownym. Jest to część kiełpińskiej nekropolii o powierzchni ok. 2.150,00 m2. Cmentarz objęty jest prawną ochroną konserwatorską wraz z nagrobkami, pomnikami, mogiłami żołnierzy i dzwonnicą. W kwaterze wojskowej pochowanych jest 2,5 tysiąca żołnierzy Armii "Poznań" i "Pomorze" poległych w boju o Łomianki w 1939 r. wraz z dowodzącym gen. Mikołajem Botłuciem, ofiary hitlerowskiego terroru - osoby rozstrzelane w Burakowie oraz partyzanci zgrupowania Kampinos - ofiary okolicznych walk w 1944 r. Pomnikiem przy krańcu alei zostali uhonorowani piloci amerykańscy zestrzeleni nad Dziekanowem Leśnym 18 września 1944 r. Lecieli oni samolotem o nazwie "Do zobaczenia" z pomocą dla walczących w powstaniu warszawskim. W kwaterze zlokalizowany jest również pomnik upamiętniający 105 Ułanów Jazłowieckich, którzy zginęli pod Wólką Węglową 19 września 1939 r. Na cmentarzu corocznie organizowane są wrześniowe uroczystości rocznicowe, w których uczestniczą kombatanci, przedstawiciele władz państwowych, goście z kraju i zagranicy, przedstawiciele ambasady USA i ich goście.


Do góry