Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie Leśnej
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim
Budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Planowanie Przestrzenne » Aktualności

Uchwała Nr XXIX/343/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna

Uchwała Nr XXIX/342/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna

Uchwała Nr XXIX/341/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/254/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne, zmienionej Uchwałą Nr XIX/106/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XXIX/340/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/253/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej, zmienionej Uchwałą Nr XIX/104/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XXIX/331/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków – etap I

Uchwała Nr XXV/312/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków

Uchwała Nr XXV/311/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków

***

RGP.6721.42.6.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Łomianki"

RGP.6721.41.1.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łomianki Śródmieście"

RGP.6721.39.1.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kasztanowa"

RGP.6721.28.6.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I

RGP.6721.33.20.2017 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II

***

Uchwała Nr XXV/311/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków

***


MPZP "Lotników Alianckich"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lotników Alianckich został zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/215/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z 30 czerwca 2016 roku. W dniu 13 lipca 2016r. plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz 6431, zaś obowiązuje od 13 sierpnia 2016r. 

Ustalenia planu

Rysunek planu

Rozstrzygnięcia nadzorcze


***Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
10.07.2015
RGP.6721.38.1.2015 - Obszar szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym [obrazek]
RGP.6721.37.1.2015 - Południowa część osiedla Prochownia oraz południowa część osiedla Buraków [obrazek]
RGP.6721.36.1.2015 - Sierakowska Południe [obrazek]
RGP.6721.35.1.2015 - Południowa część sołectwa Dziekanów Nowy oraz północna część sołectwa Sadowa[obrazek]
RGP.6721.22.3.2015 - Jeziorna[obrazek]+ załącznik do ogłoszenia

PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁOMIANKI

W dniach od 25 maja 2015 r. do 23 czerwca 2015 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki rozwiązaniami odbyła się 11 czerwca 2015 r. w auli ICDS w Łomiankach.


Termin składania uwag do dnia 14 lipca 2015 r.

Wykaz opinii i uzgodnień do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki

WYKAZ OPINII

OPINIE DO PROJEKTU STUDIUM

WYKAZ UZGODNIEŃ


UZGODNIENIA DO PROJEKTU STUDIUM
Do góry