Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie Leśnej
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim
Budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Planowanie Przestrzenne » Plany obowiązujące

[obrazek]

Dział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Łomiankach. Znajdują się tu także plany uchwalone, które oczekują na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wybierz plan z listy poniżej.

Lista planów:
 • MPZP przy ul. Wiślanej (obr. 2-03 dz. 91/1, 91/2, 92)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony w Łomiankach przy ulicy Wiślanej (obręb 2-03, działki nr ewid. 91/1, 91/2, 92) został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XII/86/99 z dnia 20 października 1999 roku.
W dniu 10 grudnia 1999 roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 108 poz. 2646, zaś obowiązuje od 25 grudnia 1999 roku.
Tekst planu
Rysunek planu

 • MPZP terenu we wsi Dziekanów Nowy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 145/4, 270/2, 147/4, 148/4, 149/4, 150/4 w Dziekanowie Nowym, został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XII/85/99 z dnia 20 października 1999 roku.
Tekst planu
Rysunek planu

 • MPZP obszaru we wsi Dąbrowa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony we wsi Dąbrowa w gm. Gminie Łomianki został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XII/87/99 z dnia 20 października 1999 roku.
W dniu 10 grudnia 1999 roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 108 poz. 2647, zaś obowiązuje od 25 grudnia 1999 roku.
Tekst planu
Rysunek planu

 • MPZP w obrębie 2-03 przy ul. Granicznej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony na działkach nr ewid. 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 i 566 w obrębie 2-03 przy ul. Granicznej, został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XII/96/99 z dnia 24 listopada 1999 roku. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 54 poz. 564.
Tekst planu
Rysunek planu

 • MPZP działki nr ew. 193/3 w Dziekanowie Leśnym
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, obejmujący działkę nr ewid. 193/3 w Dziekanowie Leśnyn w gm. Gminie Łomianki, został zatwierdzony
Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXV/164/2001 z dnia 9 listopada 2004 roku.
Tekst planu
Rysunek planu

 • MPZP „Osikowa”
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Osikowa" w gm. Gminie Łomianki został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXXIII/224/2005 z dnia 15 lipca 2004 roku.
Tekst planu
Rysunek planu

 • MPZP „Borzobohatego"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borzobohatego" został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXXIII/225/2005 z dnia 15 lipca 2004 roku.
Tekst planu
Rysunek planu

 • MPZP „Jeziorna”
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Jeziorna" został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXXV/244/2005 z dnia 28 pażdziernika 2005 roku.
Tekst planu
Rysunek planu

 • MPZP „Stare Łomianki”
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARE ŁOMIANKI” został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXXII/227/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku.
W dniu 11 marca 2009 roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 31 poz. 697, zaś obowiązuje od 11 kwietnia 2009 roku.
Tekst planu
Rysunek planu

 • MPZP Kiełpin
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KIEŁPIN został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXXII/229/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku.
W dniu 11 marca 2009 roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 31 poz. 698, zaś obowiązuje od 11 kwietnia 2009 roku.
Tekst planu
Rysunek planu

 • MPZP "Kiełpin Poduchowny"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kiełpin Poduchowny" został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr LIV/409/2010 z dnia 17 września 2010 roku.
W dniu 30 grudnia 2010 r. roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 220 poz. 7576, zaś obowiązuje od 31 stycznia 2011 roku.
Tekst planu
Rysunek planu

 • Zmiana MPZP "Kiełpin Poduchowny"
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny” została zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach nr IV/21/2015 z dnia 5 lutego 2015r.
W dniu 8 kwietnia 2015r. plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 3197, zaś obowiązuje od dnia 23 kwietnia 2015r.
Tekst planu
Rysunek plany


 • MPZP "Łomianki Centrum"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Łomianki Centrum" został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr LV/414/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku.
W dniu 26 stycznia 2011 r. roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 8, poz. 323, zaś obowiązuje od 26 lutego 2011 roku.
Tekst planu
Rysunek planu

 • MPZP "Sierakowska"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Sierakowska" został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr LV/416/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku.
W dniu 5 lutego 2011 r. roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 13 poz. 486, zaś obowiązuje od 8 marca 2011 roku.
Rozstrzygnięcie Wojewody Mazowieckiego
Tekst planu
Rysunek planu


 • MPZP "Chopina"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chopina" został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr VIII/49/2011 z dnia 09 czerwca  2011 roku. W dniu 04 sierpnia 2011 r. roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 140 poz. 4503, zaś obowiązuje od 03 września 2011 roku.
Tekst planu
Rysunek planu


 • MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr VIII/52/2011 z dnia 09 czerwca  2011 roku. W dniu 04 sierpnia 2011 r. roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 140 poz. 4504, zaś obowiązuje od 03 września 2011 roku.
Tekst planu
Rysunek planu

 • Zmiana MPZP Kiełpin
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin została zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXI/124/2012 z dnia 29 lutego  2012 roku. W dniu 08 maja 2012 r. roku zmiana planu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 3886, zaś obowiązuje od 22 maja 2012 roku.
Tekst planu
Rysunek planu


 • MPZP obszaru Sadowej Południe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr LI/295/2013 z dnia 17 października 2013 roku. W dniu 22 stycznia 2014 roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 622, zaś obowiązuje od  24 grudnia 2013 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Tekst planu
Rysunek planu


 • MPZP "Lotników Alianckich"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lotników Alianckich został zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/215/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z 30 czerwca 2016 roku. W dniu 13 lipca 2016r. plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz 6431, zaś obowiązuje od 13 sierpnia 2016r. 
Tekst planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcia nadzorcze


 • MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część B

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część B został zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 01 września 2016 r. Plan opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 9169 z 28 października 2016r.  zaś obowiązuje od 12 listopada 2016 r.
Rysunek planu
Tekst planu


 • MPZP „Łomianki Prochownia”

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Prochownia” został zatwierdzony Uchwałą Nr XX/239/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach  z dnia 13 października 2016 r. Rozstrzygnięcie nadzorcze LEX-I.4131.205.2016.RM z dnia 24.11.2016 r. Plan opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 10689 z dnia 06 grudnia 2016 r., zaś obowiązuje od 21 grudnia 2016 r.

Tekst planu:  Uchwała Nr XX/239/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łomianki Prochownia"
Rysunek planu:  MPZP Łomianki Prochownia - załącznik


 • MPZP rejonu Centrum Handlowego Auchan

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru rejonu Centrum Handlowego Auchan został zatwierdzony Uchwałą Nr XX/241/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016 r. Plan opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 10690 z dnia 06 grudnia 2016 r., zaś obowiązuje od zaś obowiązuje od 21 grudnia 2016 r.

Tekst planu: Uchwała Nr XX/ 241/ 2016
Rysunek planu: MPZP Rejony Centrum Handlowego Auchan – załącznik


 • MPZP obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym został zatwierdzony Uchwałą Nr XXI/247/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016 r. Plan opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz.1218 z dnia 09 lutego 2017 r. , zaś obowiązuje od 24 grudnia 2017 r.

Tekst planu: Uchwała Nr XXI/ 247/ 2016
Rysunek planu: Załącznik 1

 

 • MPZP „Jeziorna”

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeziorna” został zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/284/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lutego 2017 r. Plan opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 3030 z dnia 29  marca 2017 r., zaś obowiązuje od 6 kwietnia 2017 r.

Tekst planu:  Uchwała Nr XXIII/284/2017
Rysunek planu: Załącznik nr 1


 • MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków został zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/312/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2017 r. Plan opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 5611 z dnia 28 czerwca 2017r., zaś obowiązuje od 13 lipca 2017r.

Tekst planu: Uchwała Nr XXV/312/2017

Rysunek planu: Załącznik Nr 1
Do góry