Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie Leśnej
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim
Budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Planowanie Przestrzenne » Plany obowiązujące

[obrazek]

Dział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Łomiankach. Znajdują się tu także plany uchwalone, które oczekują na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wybierz plan z listy poniżej.

Lista planów

 • MPZP przy ul. Wiślanej (obr. 2-03 dz. 91/1, 91/2, 92)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony w Łomiankach przy ulicy Wiślanej (obręb 2-03, działki nr ewid. 91/1, 91/2, 92) został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XII/86/99 z dnia 20 października 1999 roku.
W dniu 10 grudnia 1999 roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 108 poz. 2646, zaś obowiązuje od 25 grudnia 1999 roku.
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

 • MPZP terenu we wsi Dziekanów Nowy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 145/4, 270/2, 147/4, 148/4, 149/4, 150/4 w Dziekanowie Nowym, został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XII/85/99 z dnia 20 października 1999 roku.
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

 • MPZP obszaru we wsi Dąbrowa
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony we wsi Dąbrowa w gm. Gminie Łomianki został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XII/87/99 z dnia 20 października 1999 roku.
W dniu 10 grudnia 1999 roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 108 poz. 2647, zaś obowiązuje od 25 grudnia 1999 roku.
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

 • MPZP w obrębie 2-03 przy ul. Granicznej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony na działkach nr ewid. 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565 i 566 w obrębie 2-03 przy ul. Granicznej, został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XII/96/99 z dnia 24 listopada 1999 roku. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 54 poz. 564.
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

 • MPZP działki nr ew. 193/3 w Dziekanowie Leśnym
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, obejmujący działkę nr ewid. 193/3 w Dziekanowie Leśnyn w gm. Gminie Łomianki, został zatwierdzony
Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXV/164/2001 z dnia 9 listopada 2004 roku.
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

 • MPZP „Osikowa”
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Osikowa" w gm. Gminie Łomianki został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXXIII/224/2005 z dnia 15 lipca 2004 roku.
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

 • MPZP „Borzobohatego"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borzobohatego" został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXXIII/225/2005 z dnia 15 lipca 2004 roku.
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

 • MPZP „Jeziorna”
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Jeziorna" został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXXV/244/2005 z dnia 28 pażdziernika 2005 roku.
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

 • MPZP „Stare Łomianki”
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARE ŁOMIANKI” został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXXII/227/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku.
W dniu 11 marca 2009 roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 31 poz. 697, zaś obowiązuje od 11 kwietnia 2009 roku.
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

 • MPZP Kiełpin
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KIEŁPIN został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXXII/229/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku.
W dniu 11 marca 2009 roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 31 poz. 698, zaś obowiązuje od 11 kwietnia 2009 roku.
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

 • MPZP "Kiełpin Poduchowny"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kiełpin Poduchowny" został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr LIV/409/2010 z dnia 17 września 2010 roku.
W dniu 30 grudnia 2010 r. roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 220 poz. 7576, zaś obowiązuje od 31 stycznia 2011 roku.
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

 • Zmiana MPZP "Kiełpin Poduchowny"
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny” została zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach nr IV/21/2015 z dnia 5 lutego 2015r.
W dniu 8 kwietnia 2015r. plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 3197, zaś obowiązuje od dnia 23 kwietnia 2015r.
Ustalenia planu
Rysunek plany
Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej


 • MPZP "Łomianki Centrum"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Łomianki Centrum" został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr LV/414/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku.
W dniu 26 stycznia 2011 r. roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 8, poz. 323, zaś obowiązuje od 26 lutego 2011 roku.
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

 • MPZP "Sierakowska"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Sierakowska" został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr LV/416/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku.
W dniu 5 lutego 2011 r. roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 13 poz. 486, zaś obowiązuje od 8 marca 2011 roku.
Rozstrzygnięcie Wojewody Mazowieckiego
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania


 • MPZP "Chopina"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chopina" został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr VIII/49/2011 z dnia 09 czerwca  2011 roku. W dniu 04 sierpnia 2011 r. roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 140 poz. 4503, zaś obowiązuje od 03 września 2011 roku.
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania


 • MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr VIII/52/2011 z dnia 09 czerwca  2011 roku. W dniu 04 sierpnia 2011 r. roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 140 poz. 4504, zaś obowiązuje od 03 września 2011 roku.
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

 • Zmiana MPZP Kiełpin
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin została zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXI/124/2012 z dnia 29 lutego  2012 roku. W dniu 08 maja 2012 r. roku zmiana planu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 3886, zaś obowiązuje od 22 maja 2012 roku.
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania


 • MPZP obszaru Sadowej Południe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr LI/295/2013 z dnia 17 października 2013 roku. W dniu 22 stycznia 2014 roku plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 622, zaś obowiązuje od  24 grudnia 2013 r.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania


 • MPZP "Lotników Alianckich"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lotników Alianckich został zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/215/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z 30 czerwca 2016 roku. W dniu 13 lipca 2016r. plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz 6431, zaś obowiązuje od 13 sierpnia 2016r. 
Ustalenia planu
Rysunek planu
Rozstrzygnięcia nadzorcze


 • MPZP obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część B

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część B został zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 01 września 2016 r. Plan opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 9169 z 28 października 2016r.  zaś obowiązuje od 12 listopada 2016 r.
Rysunek planu
Ustalenia planuDo góry