Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie Leśnej
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim
Budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Planowanie Przestrzenne » Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW: poniedziałek, czwartek  >> 12.00 – 18.00; wtorek, środa, piątek >> 12.00 – 16.00

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na gminę obowiązek dokonania oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W tym celu przeprowadzono analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, które dokonały się od czasu uchwalenia Studium - przyjętego Uchwałą Nr XLIII/293/2006 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 11 lipca 2006 r., ocenę niezgodności Studium z istniejącym zainwestowaniem lub planami miejscowymi, a także dokonano oceny postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Efekty przeprowadzonych badań wraz z wnioskami sformułowane zostały w opracowaniu „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Łomianki w okresie 2006-2008" wykonanym dla potrzeb gminy.

 

Do góry