Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Menu » Wybory przewodniczących i sołtysów 2008/2009 - archiwum

Wybory przewodniczących i sołtysów 2008/2009

Jednostki pomocnicze - mapa

24 listopada w Osiedlu Buraków-Wrzosów, odbyły się wybory na Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla. Do głosowania przystąpiło 45 osób. Przewodniczącą Osiedla Buraków-Wrzosów została Katarzyna Lewandowska (38 głosów). Członkami zarządu: Tadeusz Żak, Jerzy Serzysko i Jerzy Gawroński.

25 listopada w Osiedlu Dąbrowa Leśna w wyborach na Przewodniczącego Zarządu głosowało 46 osób, oddano 43 głosy ważne. Najwięcej głosów otrzymali Panowie: Grzegorz Porowski i Bogumił Sikorski (po 34).Komisja Skrutacyjna zarządziła ponowne głosowanie. Tym razem mieszkańcy mogli głosować tylko na jednego z ww. kandydatów. W głosowaniu oddano 40 głosów, 36 ważnych. Przewodniczącym Zarządu Osiedla Dąbrowa Leśna został Grzegorz Porowski (28 głosów). Członkami Zarządu Osiedla: Bogumił Sikorski, Elżbieta Michalska, Czarysław Jacek Brożyna.

1 grudnia w Osiedlu Łomianki Górne w wyborach na Przewodniczącego Zarządu głosowało 31 osób, oddano 30 głosów ważnych. Przewodniczącym Zarządu Osiedla Łomianki Górne został Marcin Jakub Kolwas (20 głosów). Członkami Zarządu Osiedla: Janusz Myślak, Barbara Szczepaniec, Krzysztof Terczyński.

3 grudnia w Osiedlu Łomianki Stare w w wyborach na Przewodniczącego Zarządu uczestniczyło 89 osób, w tym uprawnionych do głosowania 87. Głosów ważnych oddano 82. Przewodniczącym Zarządu Osiedla Łomianki Stare została ponownie Magdalena Wójcicka (78 głosów). Członkami Zarządu Osiedla: Mariola Niecikowska, Bożenna Obrębowska, Jan Umiastowski.

14 stycznia w Osiedlu Dąbrowa Zachodnia w wyborach na Przewodniczącego Zarządu uczestniczyły 84 osoby, w tym uprawnionych do głosowania 77 osób. Głosów ważnych oddano 75. Przewodniczącym Zarządu Osiedla Dąbrowa Zachodnia został Wojciech Berger (64 głosy). Członkami Zarządu Osiedla: Zbigniew Gutowski, Michał Markowski, Grażyna Miśkiewicz.

Wybory w osiedlach: Dąbrowa Rajska, Łomianki Trylogia, Łomianki Dolne i Łomianki Powstańców nie odbyły się z powodu braku minimalnej (25 osób) liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania.

19 stycznia w Sołectwie Łomianki Chopina w wyborach na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej uczestniczyło 35 osób, w tym uprawnionych do głosowania 34 osoby. Głosów ważnych oddano 34. Sołtysem Sołectwa Łomianki Chopina została Alicja Broler (21 głosów). Członkami Rady Sołeckiej zostali: Marcin Pogorzelec, Edyta Stankiewicz, Marcin Gruchała.

20 stycznia w Sołectwie Sadowa w wyborach na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej uczestniczyły 42 osoby, w tym uprawnionych do głosowania 41 osób. Głosów ważnych oddano 41. Sołtysem Sołectwa Sadowa została Alicja Siemianowska (41 głosów). Członkami Rady Sołeckiej zostali: Celina Nowosielska, Jadwiga Lubańska, Krystyna Gozdek.

26 stycznia w Sołectwie Kępa Kiełpińska w wyborach na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej uczestniczyło 29 osób, w tym uprawnionych do głosowania 27 osób. Głosów ważnych oddano 27. Sołtysem Sołectwa Kępa Kiełpińska został Krzysztof Skarbek (27 głosów). Członkami Rady Sołeckiej zostali: Joanna Krośkiewicz, Henryk Mizieliński, Cezary Skarbek.

27 stycznia w Sołectwie Kiełpin w wyborach na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej uczestniczyły 64 osoby, w tym uprawnione do głosowania 63 osoby. Głosów ważnych oddano 63. Sołtysem Sołectwa Kiełpin został Wacław Królak( 52 głosy). Członkami Rady Sołeckiej zostali: Andrzej Graf, Anna Filipiak, Teresa Prejs.

28 stycznia w Sołectwie Dziekanów Polski w wyborach na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej uczestniczyło 27 osób, wszystkie uprawnione do głosowania. Głosów ważnych oddano 27. Sołtysem Sołectwa Dziekanów Polski został Henryk Zieliński (27 głosów). Członkami Rady Sołeckiej zostali:Roman Górski, Paweł Sokołowski, Stanisław Zieliński.

2 lutego w Sołectwie Dziekanów Nowy w wyborach na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej uczestniczyło 28 osób, wszystkie uprawnione do głosowania. Głosów ważnych oddano 28. Sołtysem Sołectwa Dziekanów Nowy została Krystyna Salwowska (28 głosów). Członkami Rady Sołeckiej zostali:Sławomir Gnacikowski, Władysław Siwek, Wojciech Zieliński.

5 marca w Sołectwie Łomianki Dolne w wyborach na sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej uczestniczyły 23 osoby, wszystkie uprawnione do głosowania. Głosów ważnych oddano 23. Sołtysem Sołectwa Łomianki Dolne został Bogdan Pińkowski (23 głosy). Członkami Rady Sołeckiej zostali: Grzegorz Korwin-Szymanowski, Anna Matusiak, Joanna Stępień.Do góry