Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie Leśnej
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim
Budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Aktualności » Ustawa śmieciowa - krok po kroku

Ustawa śmieciowa - krok po kroku

Wczoraj, 6 czerwca podczas XLIV Sesji Rada Miejska w Łomiankach przyjęła uchwałą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych. Uchwała niniejsza jest realizacją zapisów art. 6n ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Ostateczne kwoty znane będą dopiero jednak po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

[obrazek]
13 maja 2011 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz.  897), która oznacza wielkie zmiany w gospodarce odpadami. Zmiany te polegają przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Za przejęcie powyższych obowiązków gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania z odpadami.

Większość gmin w Polsce uważa, że ustawa, która ma wejść od 1 lipca, powinna być zniesiona. Czas, który dano samorządom na wdrożenie "ustawy śmieciowej" jest zdecydowanie za krótki. Ustawę do Trybunału Konstytucyjnego skarżą także partie polityczne. Wątpliwości budzą m.in. brak ustawowych widełek w opłatach, deklaracje w sprawie śmieci, zastosowanie w ustawie tzw. odpowiedzialności zbiorowej czy choćby sam fakt, że najpierw nałożono na samorządy obowiązek ustalenia wysokości opłaty za wywóz śmieci, a dopiero w następnej kolejności rozstrzygnięcia przetargu w tej sprawie.

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębną uchwałą Rada Miejska w Łomiankach.
27 maja br. dokonano otwarcia ofert w przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Wstępna analiza ofert wykazała brak wystarczających środków finansowych na zawarcie umowy z oferentem, który zaproponował najniższą cenę. Zamawiający, w tym przypadku Gmina Łomianki, zamierzał przeznaczyć na finansowanie tej części zamówienia kwotę 4 441 676,40 zł brutto. Niestety, najniższa oferta opiewa na kwotę 5 835 883,68 zł brutto. W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie planowanych wydatków do kwoty przewidywanych dochodów, tym samym należy przyjąć nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. System bowiem - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - powinien się samofinansować.


Uchwałą Nr XLIV/265/2013 uchwalono: 
1. Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny na 9,50 zł od osoby.
2. Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z  terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny na 16,50 zł od osoby.

Wcześniej, bo 17 grudnia 2012 roku radni przyjęli stawki opłaty:
- za gospodarowanie odpadów komunalnych w przypadku segregacji od osoby - 8 zł
- za gospodarowanie odpadów komunalnych bez segregacji od osoby - 15 złDo góry