Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie Leśnej
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim
Budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Smieci » Śmieci pod kontrolą gminy

Śmieci pod kontrolą gminy

Już tylko kilka dni dzieli nas od wejścia w życie "ustawy śmieciowej". Od 1 lipca to gmina będzie zajmowała się odbiorem naszych śmieci spod domów i będzie za to pobierać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tzw. opłatę śmieciową.

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębną uchwałą Rada Miejska w Łomiankach.

Uchwałą Nr XLIV/265/2013 - 6 czerwca br. - uchwalono: 
1. Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny na 9,50 zł od osoby.
2. Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z  terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny na 16,50 zł od osoby.

[obrazek]

27 maja br. dokonano otwarcia ofert a 13 czerwca po godz. 14. rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów. Przetarg w cz. I postępowania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki" wygrała SITA Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Gmina Łomianki zamierzała przeznaczyć na finansowanie tej części zamówienia kwotę 4 441 676,40 zł brutto. Oferta firmy SITA Polska (najniższa!) opiewa na kwotę 5 835 883,68 zł brutto.
Część II postępowania pn. "Utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki" została przez gminę unieważniona.

Niestety, mimo apelu Burmistrza Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego, jedna z firm biorących udział w części I ww. przetargu skorzystała z przysługującego jej prawem odwołania (art. 182 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113,  poz. 759 ze zm.). Z informacji uzyskanych przez nas, ta sama firma odwołała się także w innych gminach (Czosnów, Milanówek, Brwinów, Raszyn itd.), blokując tym samym możliwość podpisania przez gminy umowy na wywóz odpadów.

Wszystkich mieszkańców, którzy dotychczas nie złożyli w Urzędzie Miejskim w Łomiankach DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (POBIERZ pdf), prosimy o niezwłoczne jej wypełnienie i złożenie w Biurze Obsługi Mieszkańca UM. Tylko osoby, które do końca czerwca br. złożą DEKLARACJE będą ujęte w spisie nieruchomości, z których gmina począwszy od 1 lipca rozpocznie wywóz śmieci.

W najbliższych dniach trafi także do rąk Państwa przewodnik o zasadach segregacji. Będzie on dostępny
również na stronie www.lomianki.pl.

Harmonogramy wywozu odpadów z Państwa posesji będą rozwożone przez firmy i udostępnione na www.lomianki.pl.

Bieżące informacje na temat "ustawy śmieciowej" będziemy specjalnie dla Państwa publikować na naszej stronie. Zachęcamy do codziennych odwiedzin www.lomianki.pl.

Przy tej okazji apelujemy do Państwa o wyrozumiałość, zwłaszcza w pierwszych tygodniach funkcjonowania systemu. Dla Łomianek, jak i większości samorządów w Polsce, ustawa śmieciowa to nowe obowiązki, nowe doświadczenia, nowe wyzwania. Mamy nadzieję, że z pomocą Państwa - naszych mieszkańców - wdrożymy tę ustawę w życie w miarę bezboleśnie.


Do góry