Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie Leśnej
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim
Budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Aktualności » Umowa z SITĄ podpisana!

Umowa z SITĄ podpisana!

Dziś (05.08.2013) ok. południa Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski podpisał z prezesem firmy SITA Polska,
Jean-Michel Kaleta umowę na "odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki". 

[obrazek]
 
na zdj. (od lewej): Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski, Tadeusz Książek, członek Zarządu SITA Polska oraz Jean-Michel Kaleta, Prezes SITA Polska

Podpisana do końca grudnia 2015 roku umowa kończy postępowanie przetargowe pod ww. nazwą zadania. Kończy też obowiązujące w okresie przejściowym porozumienie. Co to oznacza dla mieszkańców Łomianek? Gmina będzie mogła egzekwować w skuteczny sposób zapisy dotyczące reklamacji związanych z odbiorem śmieci czy np. dostawą pojemników. Otwiera to również drogę skutecznej egzekucji "podatku śmieciowego" od mieszkańców.

[obrazek]

na zdj. (od lewej): Tadeusz Książek, członek Zarządu SITA Polska, Katarzyna Wrońska, Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska UM, Jean-Michel Kaleta, Prezes SITA Polska, Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek oraz Piotr Rusiecki, Zastępca Burmistrza ds. społecznych

Przypomnijmy:
13 czerwca br. rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów. Przetarg w cz. I postępowania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki" wygrała SITA Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Gmina Łomianki zamierzała przeznaczyć na finansowanie tej części zamówienia kwotę 4 441 676,40 zł brutto. Oferta firmy SITA Polska (najniższa) opiewa na kwotę 5 835 883,68 zł brutto.

[obrazek]

Kiedy w ostatnim możliwym dniu (25 czerwca br.) firma BYŚ odwołała się odwyniku przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej i Gmina nie mogła zawrzeć umowy zfirmą SITA Polska, zastosowano wariant alternatywny: firmom zajmującym się wywozem odpadów zaproponowano, aby do czasu orzeczenia KIO, podpisały swoiste porozumienie i podjęły się wywożenia śmieci od mieszkańców z terenu naszej gminy. SITA Polska była jedyną firmą, która podpisała z Gminą Łomianki takie porozumienie.

Krajowa Izba Odwoławcza w wydanym przez siebie wyroku oddaliła dwa z trzech zarzutów firmy BYŚ. W związku z wyrokiem KIO Gmina musiała unieważnić jedynie czynność samego wyboru Wykonawcy; KIO nie zakwestionowało przebiegu całej procedury.

Po ponad miesiącu od rozstrzygnięcia przetargu, 23 lipca br. w ponownie rozstrzygniętym przetargu, ofertę firmy SITA POLSKA wybrano jako najkorzystniejszą.

Część II ww. postępowania pn. "Utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki" została przez Gminę Łomianki jako Zamawiającego, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, została już dwukrotnie unieważniona. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. W najbliższym czasie postępowanie na to zadanie zostanie ponownie powtórzone.
-------------------------------------------------------------------

Od połowy lipca br. mieszkańców odwiedza Straż Miejska, która przypomina o obowiązku złożenia DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (ze stawką 9,50 zł lub 16 zł za m-c od osoby), a także udziela dodatkowych informacji. 15 sierpnia mija też kolejny termin wpłaty "podatku śmieciowego" (opłatę za odbiór odpadów należy uiścić do 15 dnia każdego miesiąca. Opłatę można wpłacać gotówką w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 8 albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Łomianki: 89 8009 0007 0000 1658 2001 0115 - należy wpisać adres posesji i okres, za jaki uiszczamy opłatę).

Informujemy także, że w związku ze zwiększoną ilością pytań i wątpliwości, utrudniony jest kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Za utrudnienia PRZEPRASZAMY!

Więcj bieżących informacji nt. segregacji, harmonogramu wywozu odpadów oraz dostawy pojemników na www.lomianki.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.


Do góry