Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image
plac zabaw w Kiełpinie
pełnowymiarowe boisko przy ul. Wiślanej
przedszkole w Dziekanowie Leśnym
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

Informacje

Fundusz Spójności » Kolejny wniosek, kolejny sukces - 12 mln zł dla Kiełpina

Kolejny wniosek, kolejny sukces - 12 mln zł dla Kiełpina

Szanowni Państwo!
Z nieukrywaną radością informuję, że złożony przez Gminę Łomianki (poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.) wniosek o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwadracie ulic: Chopina, Ogrodowa, Warszawska i Wiklinowa w Kiełpinie przeszedł pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia w ramach VIII Konkursu o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-13. Wniosek złożony przez ZWiK otrzymał 39 pkt. na 61 możliwych do uzyskania i zajął 22 miejsce w skali kraju (3 na terenie województwa mazowieckiego) oraz został zakwalifikowany na listę podstawową z dofinansowaniem w wysokości 12 403 754,54 zł (łączny koszt projektu 26 971 441,00 zł). Teraz wniosek zostanie poddany ocenie merytorycznej II stopnia, która rozpocznie się 19.06.2013 roku. Lista rankingowa konkursu nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013 dostępna jest na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem: www.mos.gov.pl.

[obrazek]

Przypomnę jedynie, że 19 kwietnia br. w siedzibie warszawskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wraz z Prezesem ZWiK w Łomiankach, Pawłem Bohdziewiczem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej ZWiK, Witoldem Spoczyńskim, złożyłem ww. wniosek, a jeszcze 2 miesiące wcześniej (19 lutego 2013 r.) w siedzibie WFOŚiGW doszło do podpisania umowy pomiędzy wspomnianym wyżej podmiotem a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. na udzielenie dofinansowania w kwocie 30.651.715,55 PLN na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków, gdzie całość projektu opiewa na kwotę ponad 77 milionów złotych.

Do końca 2015 roku Gmina Łomianki wyda na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej łącznie 101 486 565,47 zł, z czego 43 055 470,09 zł będzie kwotą pozyskaną ze źródeł zewnętrznych, tj. 30 651 715,55 zł (w ramach konkursu VII) i 12 403 754,54 zł (w ramach VIII konkursu).

W najbliższym czasie ZWiK poda ponownie informacje na temat zakresu rzeczowego inwestycji objętej wnioskiem.

Tomasz Dąbrowski,
Burmistrz Łomianek


Do góry