Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image
plac zabaw w Kiełpinie
pełnowymiarowe boisko przy ul. Wiślanej
przedszkole w Dziekanowie Leśnym
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

Informacje

Aktualności » Rada Miejska po raz kolejny łamie prawo!

Rada Miejska po raz kolejny łamie prawo!

Kilkukrotnie informowałem mieszkańców Łomianek, także na łamach dwutygodnika „Gazeta Łomiankowska.pl”, że Rada Miejska w Łomiankach „istotnie narusza prawo”. (RADA ZNOWU ŁAMIE PRAWO!) Po raz kolejny okazuje się, że nie jest to tylko pusty slogan.

[obrazek]

na zdj. autor artykułu, radny Tadeusz Krystecki

Od początku tej kadencji to właśnie rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Mazowieckiego czy decyzje Regionalnej Izby Obrachunkowej jasno pokazują, jak „kompetentna” jest nasza Rada. Przypomnę, że nawet Najwyższa Izba Kontroli, kontrolując działanie urzędu, nie miała zastrzeżeń do kierowanego przez Burmistrza Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego urzędu, tylko do działań Przewodniczącego Rady. Z protokołu NIK z 21 czerwca 2012 roku wynikało, że nie chciał on bowiem podpisywać uchwał w odpowiednim czasie oraz że potrzebował on na to nawet 90 dni!

Swego czasu (listopad 2012 r.) Kolegium RIO uchyliło uchwałę Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie procedowania nad budżetem (Uchwała nr 23.278.2012 RIO), zarzucając Radzie istotne naruszenie ustawy o finansach publicznych. Już wówczas RIO uznało, że zapisy tej uchwały stanowią nieuprawnioną ingerencję w wyłączne kompetencje burmistrza do wykonywania uchwały budżetowej, inicjowania jej zmian oraz przygotowywania projektów uchwał rady gminy przysługujące mu jako organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.
Jeszcze wcześniej, bo w marcu 2012 roku, RIO wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie uchwały budżetowej i wstrzymało jej wykonanie we wskazanych częściach (Uchwała nr 5.90.2012 RIO).
[obrazek]

Jak widać, żaden z radnych opozycyjnych nie wyciągnął żadnych wniosków. Dalej idą oni w zaparte i pozwalają sobie na „przewracanie do góry nogami” przygotowanego przez burmistrza projektu uchwały budżetowej, który z kolei zgodnie z przepisami prawa (art. 60 ustawy o samorządzie gminnym) jednoosobowo odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.

W grudniu 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Burmistrza Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego projekt uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej (Uchwała nr Wa.395.2013 RIO), ale radni opozycji byli innego zdania… I to z jakim skutkiem?

[obrazek]

Zgodnie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 4 lutego br. (KI.0011.68.2014 - treść poniżej), Kolegium RIO wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie uznania za nieważną część uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2014. Kolegium RIO wstrzymało jednocześnie wykonanie tej uchwały i wezwało Radę do naprawy we własnym zakresie wskazanych nieprawidłowości.
 
W nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego br., pod rygorem art. 12 ust. 2 i 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, Rada Miejska została zobowiązana zaplanować w uchwale budżetowej obligatoryjną rezerwę ogólną na poziomie 0,1%-1% wydatków budżetowych, a nie 0,06%, jak to sobie obmyślili radni opozycji.

Rada „pozwoliła sobie” także na przeznaczenie dotacji celowej z Budżetu Państwa w kwocie 63 850 zł (docelowo, w całości na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w ramach programu Radosna Szkoła”) na zwiększenie innych wydatków inwestycyjnych.

Także z zapisów Rady Miejskiej nawet RIO nie jest w stanie wywnioskować, kto de facto za kwotę 350 000 zł miałby dokonać zakupu bojowego samochodu dla OSP w Dziekanowie Polskim. Gmina czy samo OSP?

Wątpliwości Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie są kolejnym dowodem na brak kompetencji radnych opozycji.  

I znów się okazało, że większości z nich obce są zapisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, kompletnie nieznane zasady konstruowania budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz brak logiki i zdrowego rozsądku. Zachowanie radnych jest wyrazem ignorancji, poza tym jest obraźliwe nie tylko dla samego burmistrza, ale i w stosunku do Regionalnej Izby Obrachunkowej.   

To niestety podstawowy problem w tej kadencji. A przecież radny powinien być odpowiedzialny; w końcu za swoją pracę pobiera niemałą comiesięczną dietę.

Tadeusz Krystecki
Radny Rady Miejskiej w Łomiankach
[obrazek]
[obrazek]
[obrazek]


Do góry