Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Bieg Łomianek
Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra w Dziekanowie Polskim
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomiankach (Dąbrowa Leśna)
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Menu » Małe Dotacje

MAŁE DOTACJE

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) Gmina Łomianki może wesprzeć, po złożeniu oferty przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Łomiankach jest ona upubliczniana, tj. zamieszczana na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
- stronie internetowej
- Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi na odpowiednim formularzu. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

Od dnia 10 maja 2016 r. obowiązuje nowy wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania - rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Formularz - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Formularz - uwagi do oferty złożonej poza otwartym konkursem ofert (tryb tzw. małych grantów)
Formularz - uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Wnioski złożone w ramach tzw. małych dotacji w 2017 roku:

Klub Sportowy Nastula Club (PR.525.1.2017)
Termin utworzenia wiadomości: 11.01.2017 r.
Termin składania uwag: 18.01.2017 r.

Polskie Towarzystwo Taneczne (PR.525.2.2017)
Termin utworzenia wiadomości: 25.01.2017 r.
Termin składania uwag: 01.02.2017 r.

Uczniowski Klub Sportowy "Good - Bad - Minton" (PR.525.3.2017)
Termin utworzenia wiadomości: 26.01.2017 r.
Termin składania uwag: 02.02.2017 r.

Fundacja Wzajemnie Pomocni (PR.525.4.2017)
Termin utworzenia wiadomości: 13.02.2017 r.
Termin składania uwag: 20.02.2017 r.

Fundacja Self Active Planet ARO (PR.525.5.2017)
Termin utworzenia wiadomości: 14.03.2017 r.
Termin składania uwag: 21.03.2017 r.

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki (PR.525.6.2017)
Termin utworzenia wiadomości: 28.03.2017 r.
Termin składania uwag: 04.04.2017 r.

Fundacja Promocji Rekreacji "KIM" (PR.525.7.2017)
Termin utworzenia wiadomości: 29.03.2017 r.
Termin składania uwag: 05.04.2017 r.

Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki (PR.525.8.2017)
Termin utworzenia wiadomości: 04.04.2017 r.
Termin składania uwag: 11.04.2017 r.

Fundacja Vide Cor Tuum (PR.525.9.2017)
Termin utworzenia wiadomości: 04.04.2017 r.
Termin składania uwag: 11.04.2017 r.

Fundacja BYKA ZA ROGI (PR.525.10.2017)
Termin utworzenia wiadomości: 04.04.2017 r.
Termin składania uwag: 11.04.2017 r.

Fundacja TAKI JESTEM (PR.525.11.2017)
Termin utworzenia wiadomości: 04.04.2017 r.
Termin składania uwag: 11.04.2017 r.

Do góry