Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Aktualności » Chcemy upiększyć przestrzeń publiczną

Chcemy upiększyć przestrzeń publiczną

Od maja trwają prace nad przygotowaniem "Kodeksu krajobrazowego Łomianek". We wczorajsze popołudnie odbyło się pierwszej spotkanie dotyczące koncepcji. Aż 83% ankietowanych ocenia negatywnie wpływ reklam i szyldów na wygląd naszej gminy.

[obrazek]

W czwartek, 22 września w auli widowiskowej ICDS odbyło się spotkanie dotyczące koncepcji "Kodeksu krajobrazowego Łomianek". Wśród publiczności byli obecni m.in. Zastępca Burmistrza, Piotr Rusiecki, Przewodniczący Rady Miejskiej, Tadeusz Krystecki i Naczelnik Wydziału Ładu Przestrzennego, Dorota Gadomska. Prezentację przedstawili Ryszard Grobelny i Hubert Goska z firmy Curulis.

[obrazek]

Wspomniana firma w wakacje przeprowadziła badanie ankietowe na 261 osobach. Aż 83% ankietowanych oceniło negatywnie wpływ reklam i szyldów na wygląd gm. Łomianki. 214 osób jest zdania, że widoczny jest nadmiar reklam w naszym mieście, z kolei 204 mieszkańców uważa, że Urząd Miejski powinien określić wygląd szyldów i reklam.

[obrazek]

Przeprowadzone badania wskazują, że największe natężenie reklam występuje wzdłuż DK7 oraz przy ul. Warszawskiej w Łomiankach.

Ponadto ankietowani chcieliby, żeby tereny zielone były wolne od reklam. Z kolei na obszarach mieszkaniowych wskazują, że powinno nastąpić ich znaczne ograniczenie, a na terenach przemysłowo-usługowych już umiarkowane.

[obrazek]

Firma Curulis, przygotowując koncepcję kodeksu, założyła, że dokument pozwoli m.in. na przywrócenie ładu krajobrazowego, nawiązanie do studium i planów miejscowych czy ograniczenie zbędnych reklam i szyldów. Koncepcja zakłada m.in. wprowadzenie zakazu lokalizacji reklam w otoczeniu obszarów chronionych (np. Kampinoski Park Narodowy) i ograniczeń w otoczeniu zabytków czy w przestrzeni publicznej (np. na ogrodzeniach od strony przestrzeni publicznej i dróg publicznych). Gmina zostałaby podzielona na 4 strefy o różnych zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic, reklam i ogrodzeń.

[obrazek]

Wykonawca koncepcji zaproponował, by czas na dostosowanie się do zasad i warunków kodeksu, nie był dłuższy aniżeli 12 miesięcy od momentu wejścia w życie uchwały.

- To nie jest ostatnie spotkanie dotyczące wprowadzenia tych zapisów. Dziś zostały zaprezentowane wyniki ankiet i teraz będziemy zbierać Państwa uwagi i sugestie. Przed uchwaleniem uchwały muszą odbyć się jeszcze konsultacje. Chcemy wysłuchać, jakie mają Państwo zdanie na temat kodeksu, jak również wdrożyć swoje pomysły. Kiedy to wszystko zostanie zebrane w całość, odbędzie się kolejne spotkanie - mówił Wiceburmistrz Rusiecki.

[obrazek]

W trakcie dyskusji mieszkańcy zadali wiele pytań. M.in. czy w kodeksie zostaną zawarte ustalenia dotyczące ilości i wielkości reklam w gablotach wiat przystankowych albo czy będą zabronione reklamy świetlne LED?

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą koncepcji "Kodeksu Krajobrazowego Łomianek". Wystarczy kliknąć TUTAJ, aby pobrać plik w formacie PDF.

Zapraszamy również do składania wniosków i postulatów do przedstawionych założeń do połowy października 2016 r. Należy je kierować do Burmistrza Łomianek na adres Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki lub przesłać elektronicznie na adres umig@lomianki.pl.

[obrazek]

DSDo góry