Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie Leśnej
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim
Budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Aktualności » Jak walczymy ze smogiem w Łomiankach!

Jak walczymy ze smogiem w Łomiankach!

Już blisko 200 posesji skontrolowała w sezonie grzewczym Straż Miejska w związku ze zgłoszeniami mieszkańców Łomianek zaniepokojonych zadymianiem okolicy. Pamiętajmy, że spalanie w piecach śmieci lub odpadów jest wykroczeniem. Mieszkańcom Łomianek przypominamy, aby w każdym takim przypadku zgłaszać problem Straży Miejskiej lub Wydziałowi Ochrony Środowiska UM.

[obrazek]

- Spalanie śmieci i innych odpadów w domowych piecach, które charakteryzuje niska temperatura spalania, stanowi źródło wielu zanieczyszczeń. Razem z duszącym dymem i drażniących zapachem uwalniają się do atmosfery setki związków organicznych oraz pierwiastki ciężkie, takie jak rtęć, ołów, kadm, tal, bar (po skumulowaniu w organizmie mają działanie trujące i rakotwórcze). Pierwiastki te nie ulegają biodegradacji, co znaczy, że są niezniszczalne i nieusuwalne. Raz wprowadzone do środowiska krążą w nim stale, zmieniając, co najwyżej, swoją formę, stanowią szczególne zagrożenie dla człowieka - mówi Katarzyna Wrońska, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. 

Problem jest bardzo poważny, ponieważ najczęściej spalane w gospodarstwach domowych są opakowania z tworzyw sztucznych, foliowe oraz z gumy. Drewno pokryte farbami lub elementy mebli tapicerowanych, poddane niskiej temperaturze spalania, powoduje powstanie w spalinach zanieczyszczeń, które szczególnie szkodliwie oddziałują na środowisko i zdrowie ludzkie. Dla przykładu, w wyniku spalania 1 kg tworzyw sztucznych na bazie polietylenu, poliuretanu i polipropylenu w powietrze ulatuje 30-50 litrów cyjanowodoru, jednej z najsilniej działających trucizn.

[obrazek]

Przypominamy, że na terenie gminy Łomianki obowiązuje ustawowy i regulaminowy zakaz spalania odpadów. Nad przestrzeganiem zakazu czuwa Straż Miejska. Jej funkcjonariusze często w sezonie jesienno-zimowym podejmują na terenie nieruchomości mieszkalnych interwencje polegające na kontrolowaniu zawartości piecy ogrzewających budynki.

- W przypadku otrzymania zgłoszenia lub zauważenia nadmiernej emisji dymu, strażnicy miejscy udają się na miejsce i dokonują kontroli urządzeń grzewczych. Do tej pory  przeprowadzono 182 interwencje, z czego 38 zostało potwierdzonych. Pouczono 30 osób, w 7 przypadkach wystawiono mandaty oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego - informuje p.o. Komendanta Straży Miejskiej, Jarosław Moskalenko. - Wiele przypadków zgłoszeń jest bezzasadnych, ale na pewno sprawdzimy każdy. Ilość różnych interwencji naszej straży jest duża, więc prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, ale w końcu dojedziemy. Na pewno będziemy konsekwentni i stanowczy w tej kwestii - dodaje.

Do wejścia na teren posesji i przeprowadzenia czynności kontrolnych strażnicy posiadają imienne upoważnienia wydane przez Burmistrza Łomianek na podstawie art. 379 ustawy prawo ochrony środowiska. Funkcjonariusze, po przybyciu na teren nieruchomości mieszkalnej, udają się wspólnie z osobą zarządzającą budynkiem do pomieszczenia, w którym gromadzony jest opał oraz gdzie znajduje się piec grzewczy. Następnie dokonywana jest ocena, czy spalany w piecu materiał nie jest zabroniony.

[obrazek]

- Spalanie starych mebli, kartonów czy folii też jest wykroczeniem. Duże zadymienie powoduje również zła jakość paliwa, tj. węgla lub mokrego drewna opałowego - twierdzi Katarzyna Wrońska.

-
Apelujemy do mieszkańców o sprawdzanie przy zakupie certyfikatów opału. Mogę zapewnić, że wkrótce rozpoczną się kontrolę punktów sprzedaży opału na terenie naszej gminy - zapewnia Jarosław Moskalenko.

- Choć ostatnie badania powietrza przeprowadzone w Łomiankach przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w grudniu 2015 r pokazują, że Łomianki są wolne od smogu (kliknij TUTAJ, żeby przeczytać artykuł "Łomianki: bez smogu!") to lokalnie w obszarach, gdzie spalane są śmieci, odpady lub opał niskiej jakości mogą wystąpić nawet wielokrotne przekroczenia norm - uważa Katarzyna Wrońska. - Stajemy przed wyborem wdychać truciznę czy po prostu zwrócić uwagę sąsiadowi. W ostateczności prosimy dzwonić do Urzędu Miasta do naszego wydziału - kontynuuje.

Za spalanie odpadów w domowych instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu Straż Miejska może nałożyć mandat w wysokości od 100 do 500 zł lub - w przypadku odmowy przyjęcia mandatu - skierować sprawę do Sądu Rejonowego, który może nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.

W przypadku, gdy kontrolowany uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, tj. nie przedstawia dokumentów, zabrania wejścia na teren nieruchomości - kierowany jest wniosek do policji o zastosowanie wobec oporu właściciela posesji sankcji karnej, na podstawie art. 225 § 1 ustawy kodeks karny. Ww. paragraf stanowi, iż "Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

[obrazek]

W obliczu powyższych faktów apelujemy do Państwa, by nie ulegać wizji fałszywej oszczędności kosztem czystego środowiska oraz kosztem własnego zdrowia. Pamiętajmy, że nic nie znika w przyrodzie bez śladu i bez konsekwencji, a nasze poczynania mają bezpośredni wpływ na jakość zdrowia i życia nas samych oraz przyszłych pokoleń.

Zadbajmy o jakość powietrza na terenie naszej gminy i kiedy zauważymy nadmierne zadymienie, poinformujmy o tym Straż Miejską lub Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

Straż Miejska: tel. 22 751-35-03  (czynny przez całą dobę)
Urząd Miejski: tel. 22 768 62 24 (czynny w godzinach pracy urzędu)

Czyste powietrze a tym samym zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Łomianek jest priorytetem obecnych władz Łomianek.


Do góry