Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image

Informacje

Aktualności » Kolejne konsultacje w sprawie przebiegu Kościelnej Drogi

Kolejne konsultacje w sprawie przebiegu Kościelnej Drogi

Od lat burmistrz Dąbrowski konsultuje z mieszkańcami najważniejsze gminne inwestycje. Burmistrz liczy się ze zdaniem i opinią mieszkańców Łomianek, dlatego wczoraj w ICDS odbyły się kolejne już konsultacje społeczne dot. koncepcji programowo-przestrzennej budowy ul. Kościelna Droga. Już teraz uwzględniono wiele uwag złożonych przez mieszkańców.

[obrazek]

W czwartek, 11 maja Urząd Miejski zaprosił mieszkańców gm. Łomianki na drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie koncepcji budowy ul. Kościelna Droga. Mimo że konsultacje wymagane są dopiero na etapie decyzji środowiskowej, Burmistrz Tomasz Dąbrowski chce, żeby wszelkie pomysły inwestycyjne były omawiane z mieszkańcami już na wstępnych etapach. Celem jest bowiem wypracowanie jak najlepszego rozwiązania.

[obrazek]

- Zanim zrobimy projekt, zbieramy od Państwa informacje, aby móc przelać państwa myśli na papier - mówił Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski.

Wczorajsze spotkanie poprowadził Zastępca Burmistrza, Piotr Rusiecki: - Dziś nie procedujemy szczegółów, tylko mówimy o sprawach ogólnych w ramach koncepcji, ponieważ szczegóły będą uwzględniane dopiero w zakresie realizacji projektu. Jesteśmy cały czas przed etapem projektowania - zauważył wiceburmistrz.

[obrazek]

Burmistrz uwzględnił szereg uwag, które mieszkańcy składali do 10 marca. Nie wszystkie mogły być uwzględnione, ze względu na niezgodność ze studium, mpzp czy warunkami technicznymi. Na prośbę mieszkańców zmieniono jednak m.in.: nazwę zadania, zmniejszono szerokość jezdni z 7 do 6 metrów (aby nadać bardziej lokalny charakter ulicy), przesunięto chodniki bliżej posesji, dostosowano przebieg jezdni do linii średniego napięcia czy uwzględniono budowę większej liczby skrzyżowań (z ul. Szymanowskiego, Paderewskiego, Armii Poznań, Ogrodową, Podróżną i Poziomkową). W trakcie prezentacji dowiedzieliśmy się, że konsultowana ul. Kościelna Droga miałaby przypominać nowy odcinek ul. Brukowej. Będzie to droga zbiorcza o prędkości projektowanej 50 km/h i miarodajnej 70km/h. Powstaną również chodniki, ścieżki rowerowe oraz na niektórych - coraz bardziej zabudowywanych terenach - odcinki dróg serwisowych, które będą umożliwiać pojazdom i pieszym bezpieczny ruch wewnętrzny.

[obrazek]

Przykładowy przekrój normalny – odc. od ul. Armii Poznań do ul. bez nazwy (przedłużenie ul. Wiklinowej)

(aby powiększyć, kliknij w obrazek)


Dopiero na etapie projektowania, będzie wiadomo, czy powstaną zwykłe skrzyżowania czy jednak ronda - obecnie jest na to jeszcze za wcześnie.

[obrazek]

Na początku spotkania, udział w którym wzięło 79 osób, głos zabierali głównie radni opozycyjni. Burmistrz Rusiecki musiał prostować wiele - rozpowszechnianych m.in. właśnie przez nich - nieprawdziwych informacji. A przecież budowa ul. Kościelna Droga - tak koniecznej dla naszych mieszkańców i rozwoju gminy inwestycji - była planowana już w 2002 roku! Właśnie wtedy w studium pojawił się jej pierwszy przebieg. W następnych latach pojawiały się kolejne zmiany. W 2015 roku gmina zdecydowała się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, którzy złożyli podczas tworzenia studium sporą liczbę uwag. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, uwagi wykorzystano przy opracowywaniu koncepcji przebudowy ul. Kościelna Droga. Prace związane z koncepcją ul. Kościelna Droga są pokłosiem planów związanych z układem drogowym, który w przyszłości ma powstać na terenie gm. Łomianki. Samorząd województwa pozostawił rezerwę na tzw. Trasę Legionowską, a GDDKiA będzie chciała wybudować drogę ekspresową S7 z węzłami Sadowa i Kiełpin.

- Na obie inwestycje mamy ograniczony wpływ, ponieważ są one w gestii GDDKiA oraz samorządu województwa. Jako gmina musimy doprowadzić ruch do głównych węzłów, aby był płynny, natomiast w Łomiankach nie było korków, takie jak dziś spotykamy na ul. Rolniczej czy ul. Warszawskiej - mówił Wiceburmistrz Rusiecki.

[obrazek]

mapa gminy Łomianki z naniesionymi projektowanymi trasami dróg
(aby powiększyć, kliknij w obrazek)

- W Łomiankach oprotestowuje się wszystko. Każda droga bez względu na to czy jest lokalna czy ma 100, 20 czy 500 metrów, jest oprotestowana. Skatepark przed ICDS był oprotestowany, boisko przy ICDS było oprotestowane, ścieżki rowerowe tak samo, szkoła w Dąbrowie, przedszkole w Dziekanowie, wszystko jest oprotestowywane - zauważył Wiceburmistrz Rusiecki.

[obrazek]

Dzięki spotkaniom konsultacyjnym oraz wnioskom z nich płynących, Urząd Miejski oraz mieszkańcy mogą wspólnie wypracowywać najbardziej dogodne rozwiązania w kwestii omawianej inwestycji. Dyskusje i przede wszystkim liczne głosy poparcia i zrozumienia potrzeby dla tak ważnej inwestycji, jaką jest budowa ul. Kościelna Droga pokazują, że wspólne starania urzędników i mieszkańców idą w podobnym kierunku.

Jeszcze w marcu na spotkaniu konsultacyjnym było około 300 osób, które mogły mieć początkowe pewne obawy dotyczące koncepcji, ale już wczoraj liczba uczestników konsultacji zmniejszyła się do 79. Większość osób z zaciekawieniem przysłuchiwała się rzeczowymi informacjom przedstawianym przez Wiceburmistrza Rusieckiego, jednakże przedstawiciele nielicznej, lokalnej opozycji próbowali grać na emocjach nieświadomych mieszkańców. Podkreślić trzeba również, że sugerowanie jakoby nowa droga miała służyć głównie mieszkańcom Czosnowa, kiedy to z każdym rokiem w gminie Łomianki przybywa mieszkańców, rozbudowuje się lotnisko w Modlinie, na polskich drogach przybywa samochodów, jest dalece nieuczciwe!

[obrazek]

Początek projektowanej trasy zlokalizowany jest w rejonie ronda przy ul. Brukowej, koniec - przy granicy z gminą Czosnów z wyłączeniem odcinka ul. Rolniczej w Kiełpinie.
(aby powiększyć, należy kliknąć w obrazek)

Co więcej, jedna z opozycyjnych radnych rozklejała w auli ICDS propagandowe plakaty, które mogły doprowadzić do skłócenia mieszkańców poszczególnych sołectw oraz osiedli.  

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

Konsultacje społeczne w sprawie koncepcji budowy ul. Kościelna Droga potrwają jeszcze do 26 maja. Mieszkańcy mogą składać uwagi i wnioski pisemne na formularzu konsultacyjnym na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki lub drogą elektroniczną na formularzu konsultacyjnym na adres e-mail: konsultacje@lomianki.pl.

[obrazek]DS, JZ


Do góry