Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie Leśnej
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim
Budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Aktualności » Rozbudowujemy sieć wod-kan

Rozbudowujemy sieć wod-kan

Obecnie Gmina Łomianki przygotowuje plany i projekty następnych odcinków budowy sieci wod-kan. Wczoraj odbyło się spotkanie z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości położonych na terenie Łomianek Dolnych, dziś o 18. takie spotkanie zorganizowane zostanie w Dziekanowie Leśnym. 

[obrazek]

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” to jeden z większych projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej na Mazowszu i co najważniejsze, zrealizowany został skutecznie i w terminie. 69 km sieci kanalizacji sanitarnej i 62 km sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (wraz z budową słonecznej suszarni osadów), rozbudowa stacji uzdatniania wody Trylogia z wydajności 30m3/h do wydajności 120 m3/h oraz SUW Fabryczna z wydajności 120m3/h do wydajności 170 m3/h, wykonanie systemu monitoringu wszystkich 98 istniejących pompowni ścieków, a także zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych - to tylko część efektów projektu "Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki". Teraz czas na rozbudowę sieci wod-kan w kolejnych częściach gminy.

[obrazek]

Około 30 mieszkańców Łomianek Dolnych wzięło udział we wczorajszym spotkaniu z projektantami sieci wod-kan. Wśród współprowadzących byli także: Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski i jego Zastępca, Piotr Rusiecki.

[obrazek]

[obrazek]

Pytania zainteresowanych dotyczyły przede wszystkim: kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan, wymaganej dokumentacji technicznej, oświadczeń oraz zgód w aspekcie prawa własności dróg prowadzących do podłączanych posesji.
 
[obrazek]

Na miejscu można było ustalić najbardziej optymalne miejsce dla przyłączy do swojej nieruchomości oraz wypełnić niezbędne do tego celu oświadczenie. Do nieobecnych na tym spotkaniu mieszkańców projektanci będą próbowali dotrzeć osobiście. Tych Państwa, którzy nie przebywają na miejscu, prosimy o kontakt z projektantem: 665 361 231 lub 665 361 232.

[obrazek]

Dziś o 18. w Szkole Podstawowej przy u. Akinsa spotkanie w ww. temacie zorganizowane zostanie dla mieszkańców Dziekanowa Leśnego. 


Do góry