Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image image
Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie Leśnej
Rozbudowa szkoły podstawowej w Dziekanowie Polskim
Budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym
Jezioro Kiełpińskie
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Komunikaty » Internet szansą rozwoju

Internet szansą rozwoju

Od początku lipca uczestnicy projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” mogą podpisywać aneksy do umów użyczenia, które wydłużą okres trwania umowy do 21 listopada 2019 roku.

[obrazek]

W związku z koniecznością dostosowania zapisów wiążącej Urząd Miejski umowy użyczenia sprzętu komputerowego do wymogu okresu trwałości projektu pn.: „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, zapraszamy osoby korzystające z projektu na  podpisanie stosownego aneksu do umowy użyczenia wydłużającego okres trwania umowy do 21 listopada 2019 r.

Na podpisywanie dokumentów zapraszamy w godzinach pracy 8:00–16:00 (w poniedziałki i czwartki do godz. 18:00) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71, pok. 11.
W trakcie spotkania pracownicy dokonają ewentualnej aktualizacji danych teleadresowych  oraz dokonają przeglądu przekazanego Państwu sprzętu pod względem kompletności i sprawności. Prosimy o potraktowanie wizyty i przeglądów jako obowiązku każdego uczestnika projektu.

Zgodnie z wiążącą umową użyczenia Gmina Łomianki zastrzegła sobie prawo do kontrolowania stanu oraz sposobu wykorzystania powierzonego w ramach projektu sprzętu. Przypominamy, iż do głównych Państwa obowiązków jako uczestników projektu jest dbanie i utrzymywanie otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym, eksploatacja i obsługa sprzętu zgodna z przeznaczeniem, zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu, przestrzeganie legalności oprogramowania oraz natychmiastowe powiadamianie o okolicznościach mających wpływ na możliwość uczestniczenia w projekcie. W przypadku zakończenia udziału w projekcie z własnej winy są Państwo zobowiązani do zwrotu użyczonego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji, a w przypadku ewentualnego zaginięcia lub zniszczenia sprzętu ponoszą Państwo odpowiedzialność finansową.Do góry