Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image
plac zabaw w Kiełpinie
pełnowymiarowe boisko przy ul. Wiślanej
przedszkole w Dziekanowie Leśnym
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Zadaj pytanie burmistrzowi

Aktualności » Trwa dekomunizacja ulic

Trwa dekomunizacja ulic

Do 30 października mieszkańcy ul. Hanki Sawickiej oraz Zbowidowskiej mogli przedstawić propozycje nowych nazw dla swoich ulic. Wytypowali nazwy Adolfa Pilcha oraz Radosna. Burmistrz przekazał propozycje Wojewodzie Mazowieckiemu.

[obrazek]

2 września 2016 roku weszła w życie Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zakłada ona, że nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm bądź inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

- Na terenie Gminy Łomianki nadal funkcjonują nazwy ulic spełniające normy art. 1 ww. ustawy, tj. Hanki Sawickiej i Zbowidowska. W świetle powyższego stwierdzam, że organ nadzoru przystępuje do realizacji kompetencji zastępczych, przy czym istnieje możliwość zaproponowania nowych nazw ulic w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma - Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Burmistrza Łomianek.

W związku z tym Burmistrz Tomasz Dąbrowski zaproponował, żeby to mieszkańcy ul. Hanki Sawickiej i Zbowidowskiej zdecydowali na jakich ulicach chcą mieszkać. Do 30 października mogli składać propozycje nowych nazw. Do urzędu wpłynęły wnioski, w których mieszkańcy stwierdzili, że należałoby zmienić nazwę ul. Zbowidowskiej na Adolfa Pilcha, natomiast Hanki Sawickiej na Radosną. W poprzednim tygodniu wystosowano do Wojewody Mazowieckiego pismo z propozycją wspomnianych nazw.

We wrześniu Rada Miejska podjęła uchwały o zmianie nazw 5 ulic: 9 Maja na 9 Maja, Pionierów na Pionierów, Gwardii Ludowej na Prymasa Stefana Wyszyńskiego, I Armii Wojska Polskiego na Wojska Polskiego oraz gen. Zygmunta Berlinga na Bolesława Chrobrego. Zostały one poprzedzone konsultacjami społecznymi z mieszkańcami. Wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności trzech uchwał, tj. zmiany nazw ulic na 9 Maja, Pionierów i Wojska Polskiego. Z kolei w piśmie z 30 październik poinformował, że nazwa 9 Maja spełnia zadość wymogom ustawowym, ponieważ przyjęte uzasadnienie do uchwały rozstrzyga o nadaniu nowego charakteru nazwie ulicy.

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałami i ich uzasadnieniami:
•  Uchwała Nr XXXII/375/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy gen. Zygmunta Berlinga w mieście Łomianki
•  Uchwała Nr XXXII/374/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej w mieście Łomianki
•  Uchwała Nr XXXII/373/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego w mieście Łomianki
•  Uchwała Nr XXXII/372/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Pionierów w mieście Łomianki
•  Uchwała Nr XXXII/371/2017 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie z zmiany nazwy ulicy 9 Maja w mieście Łomianki

DS


Do góry