Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image image
plac zabaw w Kiełpinie
pełnowymiarowe boisko przy ul. Wiślanej
przedszkole w Dziekanowie Leśnym
Bitwa pod Łomiankami 1939
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach
UNIA EUROPEJSKA | BITWA POD ŁOMIANKAMI | GOSPODARKA ODPADAMI | KOMUNIKACJA MIEJSKA

Informacje

Kalendarium » 14 grudnia

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach
14 grudnia, godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2012 roku z w o ł u j ę XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 14 grudnia 2017 roku (czwartek), o godz. 09.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach - z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
III. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Stare Babice na dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na lata 2018 do 2020
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018-2025
3. Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2018
4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap I
Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 4
5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Śródmieście”
Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 5
6. opłaty targowej
7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
9. zmiany Statutu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach
10. zmiany Uchwały Nr XVII/211/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych
V. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców.
VI. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.
VII. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
VIII. Zamknięcie obrad sesji.

Tadeusz Krystecki,
Przewodniczący Rady Miejskiej

------

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łomiankach zwołanej na dzień 14 grudnia 2017 roku następujących projektów uchwał w sprawie:

1. zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017,
2. uchylenia Uchwały Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o.o.,
3. zmiany Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki,
4. zmiany Uchwały Nr XII/143/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi  w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki,
5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki,
6. utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


Do góry