Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image
plac zabaw w Kiełpinie
pełnowymiarowe boisko przy ul. Wiślanej
przedszkole w Dziekanowie Leśnym
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

Informacje

Komunikaty » Plantacjom kukurydzy zagraża ploniarka zbożówka

Województwo: mazowieckie
Powiat: grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni
Agrofag: Ploniarka  zbożówka
Roślina: Kukurydza
Data publikacji komunikatu:10.05.2018r.
Plantacjom kukurydzy zagraża ploniarka zbożówka.

[obrazek]

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania ploniarki zbożówki na plantacjach kukurydzy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Szkodnik ten daje 3 pokolenia w roku, z czego najbardziej szkodliwe dla kukurydzy jest I pokolenie. Zimują larwy w roślinach zbóż ozimych, samosiewów i traw. Muchówki wylatują w kwietniu i w maju. Jaja składają na siewkach roślin kukurydzy – w fazie od pierwszego do drugiego liścia. Najczęściej znaleźć je można na koleoptylach oraz na zawiązkach łodyg, tuż nad glebą. Po 7-14 dniach,
w okresie rozwijania się 3 –liścia, wylęgają się larwy, które wgryzają się do roślin kukurydzy. Rozwojowi ploniarki zbożówki sprzyjają chłodne wiosny.

Stwierdzenie 5 lub więcej jaj na 10 roślinach kukurydzy jest sygnałem do wykonania zbiegu zwalczającego. Termin zabiegu przypada na ogół w okresie rozwijania przez rośliny trzeciego liścia (najpóźniej, gdy długość blaszki  trzeciego liścia będzie równa długości drugiego liścia).
W rejonach corocznego silnego występowania ploniarki zbożówki zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w powyższym terminie bez prowadzenia analiz na obecność jaj.

Ograniczyć szkody powodowane przez ploniarkę zbożówkę można także poprzez:
•    wczesny siew kukurydzy
•    prawidłową agrotechnikę (orki i podorywki)
•    zaprawianie nasion
•    Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
•    Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
•    Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
•    Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
•    Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
•    Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.
•    UWAGA:
•    Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga -  (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
•    Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).Do góry