Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image
plac zabaw w Kiełpinie
pełnowymiarowe boisko przy ul. Wiślanej
przedszkole w Dziekanowie Leśnym
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

Informacje

Komunikaty » Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
Województwo: mazowieckie
 
Powiat:  grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni
Agrofag: Połyśnica marchwianka
Roślina: Marchew jadalna
Data publikacji komunikatu: 10.05.2018 r.
Szczegóły:
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania połyśnicy marchwianki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

[obrazek]

Zalecenia:
Połyśnica marchwianka daje dwa pokolenia w ciągu roku. Pierwsze pokolenie muchówek pojawia się najczęściej w drugiej dekadzie maja. Larwy pierwszego pokolenia żerując na korzeniach marchwi mogą powodować zamieranie młodych roślin i deformacje-rozwidlenie korzeni. Liście uszkodzonej rośliny przebarwiają się na żółtopomarańczowy kolor. II pokolenie wylatuje na przełomie lipca i sierpnia. Żerowanie larw drugiego pokolenia prowadzi do uszkodzeń korzeni, które łatwo gniją i źle się przechowują.
Zaleca się wykonanie zabiegów chemicznych w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości tj. odłowieniu na żółtych tablicach lepowych w ciągu kolejnych 3 dni:
średnio 0,75 - do l szt. muchówki (owad dorosły).
Przy wykonywaniu zabiegów chemicznych istotna jest wielkość plantacji. Na wielohektarowych uprawach marchwi najwięcej uszkodzonych roślin występuje w pasie brzeżnym, sięgającym do 30 m w głąb plantacji.

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
1.    Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2.    Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3.    Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
4.    Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5.    Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

UWAGA:

Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga -  (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),
Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).Do góry