Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image

Informacje

Kalendarium » 23 czerwca

Potańcówka na Deskach
23 czerwca 2018 r. o godz. 19.00
Dąbrowa Leśna, plac zabaw

[obrazek]

Miła atmosfera, wspaniała muzyka i roztańczeni mieszkańcy - tak wyglądają nasze sobotnie imprezy taneczne. Zapraszamy do pogłębiania przyjaźni sąsiedzkich w czasie wspólnej zabawy na kolejnych Potańcówkach. 

REGULAMIN

KONKURSU NA NAJLEPSZE PRZEBRANIE


§1

Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Łomiankach, Wiejska 12a, 05-092 Łomianki.


2. Konkursy na najlepsze przebranie odbywać się będą w okresie ok 26 maja do 9 września 2018 r..


§2


1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania, związanego z tematyką potańcówki, wykonanego według własnego pomysłu oraz jego prezentacja podczas „Potańcówki na deskach”. 2. Cele konkursu:


- rozwijanie kreatywności i wyobraźni,


- pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych,


- pogłębianie więzi rodzinnych, sąsiedzkich przy wspólnym tworzeniu dzieła,§3

Uczestnicy


1.Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczestnicy Potańcówki, którzy wykonali własnoręcznie przebranie.§4

Warunki udziału


1. Zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptacja jego warunków.


2. Wykonanie przebrania według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych (papier, karton, tektura, bibuła, słoma, włóczka, tkanina, skóra, materiał skóropodobny, drewno, płyta pilśniowa, wiklina, folia itp.).


3. W konkursie nie będą oceniane stroje i przebrania, które zostały zakupione w sklepie (tzn. takie, które nie zostały wykonane własnoręcznie wg. własnego pomysłu).


4. Dokonanie zgłoszenia możliwe będzie u DJ’a prowadzącego imprezę do godz. 19.30 oraz otrzymanie numeru startowego.§5

Przebieg konkursu


1. Uczestnicy konkursu wykonują przebranie według własnego pomysłu z dowolnych materiałów.


2. W chwili ogłoszenia konkursu uczestnicy prezentują przebranie na scenie w kolejności otrzymanych numerów startowych.


3. Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników konkursu komisja konkursowa dokonuje oceny poprzez oddanie głosu na przebranie, które jej zdaniem zasługuje na nagrodę. 


4. Komisję konkursową wyłania Organizator.


5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie trwania imprezy.
§6

Kryteria oceny konkursu1. Przebrania będą oceniane według następujących kryteriów:


- kreatywność i pomysłowość,


- estetyka wykonania stroju,


- wkład pracy.


2. Komisja Konkursowa, oceniając uczestników konkursu, przyzna nagrodę zgodnie z powyższymi kryteriami.
§7

Zasady przyznawania nagród


1. Organizator przewiduje nagrodę dla uczestnika, który przygotuje najlepsze przebranie


2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.§8

Ogłoszenie wyników


1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy.


2. Laureat konkursu zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody.§9


1.Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody. 


2. Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na to, iż Organizator Konkursu może wykorzystać wizerunek uczestnika w materiałach promocyjnych Organizatora, także tych powstałych na bazie utrwalonego przebiegu konkursu, oraz innych akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora.


3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej organizatora www.kultura.lomianki.pl oraz UM w Łomiankach www.lomianki.pl, a także na portalach społecznościowych i we wszelkich materiałach drukowanych.


4. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.


5. Regulamin konkursu opublikowany jest m.in na stronie internetowej www.kultura.lomianki.pl


6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.


Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

1) administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Centrum Kultury w Łomiankach,

2) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę,

3) uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

4) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Do góry