Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image image
plac zabaw w Kiełpinie
pełnowymiarowe boisko przy ul. Wiślanej
przedszkole w Dziekanowie Leśnym
Kampinoski Park Narodowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

Informacje

Kalendarium » 29 lipca

Jarmark Ogrodniczy
"Zielono Zakręceni"
29 lipca w godz. 14.00-18.00
wstęp wolny

[obrazek]


Fani ogrodów, zielonych balkonów, okwieconych tarasów oraz działkowcy łączcie się! Zapraszamy na pierwszy taki Jarmark Ogrodniczy w Łomiankach. Nasi wystawcy chętnie udzielą informacji i rad dotyczących pielęgnacji ogrodu, a także zdradzą najnowsze trendy w aranżacjach ogrodowych i balkonowych. Bo kto z nas nie lubi relaksować się w pięknym ogrodzie?

Posiadasz sklep ogrodniczy, sprzedajesz sadzonki, własnoręcznie wykonujesz domki dla ptaków, posiadasz miody z własnej pasieki, chcesz poprowadzić ciekawe warsztaty, a może zajmujesz się projektowaniem ogrodu lub masz inny pomysł na to co chciałbyś zaprezentować? Zachęcamy do wzięcia udziału w Jarmarku Ogrodniczym jako wystawca. 

Zapraszamy na plac przy nowej "Scenie na Wiejskiej".


Formularz zgłoszeniowy dla wystawców 


...........................................................................................................................................................

Regulamin imprezy Jarmark Ogrodniczy “Zielono Zakręceni” 29.07.2018
ORGANIZACJA IMPREZY ARTYSTYCZNO – ROZRYWKOWEJ
Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy na terenie przy Centrum Kultury w Łomiankach, aż do momentu opuszczenia miejsca imprezy.
1. ORGANIZATOR IMPREZY Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki, Tel. 22 751 35 02
2. CZAS IMPREZY – 29.07.2018, 14.00 - 18.00
3. TEREN IMPREZY – plac przy Centrum Kultury w Łomiankach
4. UCZESTNIK IMPREZY – osoba przebywającą na terenie imprezy w czasie jej trwania
5. SŁUŻBY INFORMACYJNE - Pracownicy Centrum Kultury w Łomiankach
ZASADY OGÓLNE
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników imprezy. Osoba przebywająca na terenie imprezy, w czasie imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz do regulaminu obiektu. 2. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się uczestników imprezy w czasie trwania imprezy, na
terenie imprezy. 3. Główną część Jarmarku stanowi ekspozycja stoisk sklepów i centrów ogrodniczych. W ramach Jarmarku
możliwe jest również wystawianie stoisk z miodami i innymi produktami pszczelimi. 4. Organizatorzy mają prawo odmówić Wystawcy możliwości wystawienia stoiska firmie, której ofertę uważają za niezgodną z głównymi założeniami idei. Wystawcy zobowiązują się również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizatorzy uznają za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku Ogrodniczego.
WARUNKI UDZIAŁU
1. Na teren imprezy uczestnicy mają wstęp wolny. 2. W jarmarku – w charakterze Wystawcy – mogą brać udział osoby prowadzące działalność gospodarczą,
firmy oraz osoby stowarzyszone, zrzeszone itp. 3. Warunkiem udziału jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w Jarmarku Ogrodniczym od 18.06.2018 do dnia 15.07.2018, zaakceptowanie przez organizatora asortymentu wystawcy, pisemne potwierdzenie zapoznania się oraz bezwzględne przestrzeganie regulaminu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie ​www.bit.ly/JarmarkOgrodniczyCK ​ .
ZASADY WYSTAWIANIA
1. Wystawiający nie może bez zgody Organizatora odstąpić lub udostępnić całego lub części stoiska innym wystawiającym. Możliwe jest jednak grupowe zgłoszenie udziału w Jarmarku poprzez wspólne zorganizowanie jednego stoiska. O szczegółach decydują Organizatorzy. 2. Wystawiający w zgłoszeniu przedstawia szczegółowe zapotrzebowanie na wymiary stoiska oraz na energię
elektryczną.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczania konkretnych miejsc określonym wystawcom,
zgodnie z koncepcją organizacyjną i warunkami technicznymi Jarmarku. 4. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez organizatora jest estetyczny wygląd stoiska. Wystawiający aranżują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadkach naruszeń zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych osób, Wystawiający ma obowiązek, na żądanie Organizatorów, do usunięcia lub poprawy określonych elementów stoiska. 5. Wystawcy chętni do prowadzenia warsztatów podczas trwania Jarmarku, proszeni są o zgłoszenie tematu i
propozycji zajęć. 6. Wystawiający nie może, bez zgody Organizatorów, zająć większej powierzchni niż określona w
zgłoszeniu. Zgoda i warunki pozostają do szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami. 7. Wystawiający ma prawo reklamy i różnych form promocji swoich produktów w obrębie powierzchni
swojego stoiska, o ile nie zakłóca ona toku działalności innych uczestników Jarmarku. 8. Ze względu na wymagania PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ. itp. Instytucji, Wystawcy są
zobowiązani do posiadania aktualnych badań, zezwoleń, certyfikatów itp.
PRZEPISY ORGANIZACYJNE
1. Wystawiający ma obowiązek przygotowania stoiska do godziny 13.30 w dniu 29.07.2018. 2. Montaż stoiska dozwolony jest od godziny 11:00, dnia 29.07.2018 3. Wystawiający ma obowiązek zająć plac numerze przyporządkowanym wystawcy. Numer wraz z mapką sytuacyjną otrzymuje w dniu 26.07.2018 od godziny 8.00 w Centrum Kultury w Łomiankach. Mapka wysłana zostanie również na adres mailowy przedstawiony w zgłoszeniu. Nie ma możliwości zajęcia innego, niż wynika z przydziału, miejsca. Organizator ma prawo nie wyrazić zgody na zamiany przydzielonych miejsc, gdy koliduje to z ogólną wizją i porządkiem. 4. Jarmark udostępniony jest dla Odwiedzających w dniu 29.07.2018 w godzinach 14.00-18.00. O ewentualnych zmianach godzin otwarcia ze względów organizacyjnych, Organizatorzy będą informować Wystawiających na bieżąco. Dojazd samochodem do stoiska w celu za-i wyładunku oraz transport przedmiotów o dużych rozmiarach możliwy będzie wyłącznie poza godzinami otwarcia dla zwiedzających. 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież mienia wystawców oraz zniszczenia powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych, przerw w dostawie prądu, aktów wandalizmu oraz innych przyczyn losowych, niezależnie od podejmowanych przez Organizatorów działań mających na celu zapobieganie i minimalizację powyższych zagrożeń. 6. Zabronione są działania prowadzące do niszczenia elementów wyposażenia stoisk i wprowadzające
zagrożenie bezpieczeństwa uczestników Jarmarku, szczególnie:
a. podłączania i użytkowania niesprawnych urządzeń elektrycznych; b. wykonywania prac elektrycznych przez nieuprawnione osoby i bez zgody Organizatorów; c. pozostawiania bez dozoru działających urządzeń, które nie są przeznaczone do ciągłej
eksploatacji; d. używania urządzeń gazowych bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami; e. używania źródeł otwartego ognia bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami; f. wnoszenia, przechowywania, eksponowania materiałów niebezpiecznych; g. stwarzania zagrożenia pożarowego. 10. Wystawiający ma obowiązek opuszczenia stoiska i zwrotu wyposażenia Organizatorom w dniu 29.07.2018.
do godziny 19.00. 11. Wystawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia stoiska, powstałe w trakcie trwania
Jarmarku z winy Wystawiającego. 12. Za rzeczy własne pozostawione przez Wystawiającego, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności i elementy te mogą zostać zagospodarowane przez Organizatora bez prawa roszczeń ze strony porzucającego mienie.


Do góry