Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Aktualności » Realizuję program mieszkańców krok po kroku

Realizuję program mieszkańców krok po kroku

"Zawarłem z mieszkańcami swoistą umowę społeczną…" - o skuteczności i realizacji obietnic złożonych wyborcom oraz tak koniecznej współpracy z Radą Miejską w wywiadzie z Burmistrzem Łomianek, Tomaszem Dąbrowskim.

[obrazek]

30 listopada 2014 r. - głosami mieszkańców - został Pan wybrany na II kadencję na Burmistrza Łomianek.
W wyborach z 2014 r. mieszkańcy wybrali zarówno burmistrza jak i radnych z jednego komitetu KWW Tomasza Dąbrowskiego.  Dopiero wówczas, mając większość w Radzie Miejskiej, mogłem w pełni skoncentrować się na pracy i realizacji programu wybor­czego. Naszym celem było zrealizować wszystko to, co obiecaliśmy wyborcom.  Zawarłem z mieszkańcami swoistą umowę społeczną spisaną w formie mojego programu wyborczego, który wynikał z postulatów samych mieszkańców. Od tego czasu przybyło ulic i chod­ników, zbudowaliśmy sieć wod-kan, nowe szkoły i przed­szkole. Mieszkańcy tego oczekiwali.

[obrazek]

Rzeczywiście w tej drugiej kadencji 2014-2018 zrobiono bardzo dużo. Łomianki wyraźnie zmieniły się na lepsze.
Wszystko to nie byłoby możliwe bez współpracy z Radą Miejską. Uchwalane budżety gminy każdego roku były ambitne i nastawione na inwestycje. Ci radni, którym naprawdę zależało na rozwoju gminy, mieli możliwość wykazać się. I oni nie zma­r­nowali swojego czasu. W osiedlach i sołectwach powstało wiele nowych inwestycji. Wszystko z myślą o mieszkańcach!

[obrazek]

Mieszkańcy mówią, że w samorządzie nie ma miejsca dla partii politycznych…
Absolutnie nie ma! To, co było widoczne w poprzedniej kadencji 2010-2014, kiedy to w radzie znalazły się osoby reprezentujące partie polityczne i niejako wykonywały polecenia „z góry”, niezgodne zresztą z potrzebami samych mieszkańców Łomianek, nie powinno mieć więcej miejsca. W samorządzie należy skupić się na mieszkańcach. Wspólna praca na rzecz lokalnej społe­czności powinna być podparta dużą odpowiedzialnością ludzi, którzy decydują się niejako służyć temu społeczeństwu.

[obrazek]

Co było w Pana programie wyborczym na lata 2014-2018?
Oczekiwano ode mnie rozwoju edukacji i Dąbrowa zyskała nowo­czesną szkołę podstawową. Rozbudowując szkołę w Dziekanowie Polskim, zapewniliśmy w końcu tamtejszym uczniom godne warunki do nauki. Place zabaw w naszej gminie wypiękniały; zmodernizowane w większości zapewniają najmłodszym bezpieczeństwo podczas zabaw na świeżym powietrzu. A skoro wspomniałem o bezpieczeństwie, uruchomiliśmy w Łomiankach monitoring miejski. Doce­lowo na terenie naszej gminy będzie działać 60 kamer!

[obrazek]

Długo by można również mówić o tak koniecznej rozbudowie sieci wod-kan w naszej gminie; obecnie ruszyły prace wod-kan w ul. Kościelna Droga na osiedlu Chopina oraz wkrótce ruszą w ul. Konopnickiej i Miłej w Dziekanowie Leśnym. Jedna po drugiej modernizowane są kolejne ulice w Łomiankach; nowa nawierzchnia, chodnik i wyseparowana ścieżka rowerowa to także bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

[obrazek]

Zabiegamy o poprawienie dojazdu do Warszawy, choć tu nie wszystko zależy wyłącznie od nas. Udało się w końcu wywalczyć decyzję środowiskową dla S7: 4 września warszawski oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie elementów koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie. Jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych fragmentów tej drogi. Ma on odciążyć nasze Ło­mianki. Podpisaliśmy ponadto umowę na wykonanie opracowania koncepcji buspasa na drodze krajowej nr 7 na granicy Łomianek i Warszawy w ciągu ulic Kolejowej i Pułkowej. Udało się w końcu przebudować ulicę Warszawską: ta inwe­s­tycja nie należała do najłatwiejszych, ale dzięki wyrozumiałości miesz­kańców, dziś możemy wygodnie i bezpiecznie przejechać główną arterią naszego miasta.    

W ostatnich 4 latach udało się pozyskać na budowę sieci wod-kan sporo pieniędzy z zewnątrz. To wymaga sporej wiedzy i dużego zaangażowania.
W Łomiankach mieliśmy i nadal mamy duże potrzeby inwestycyjne, więc staraliśmy się aplikować tam, gdzie tylko można. Naszym największym suk­cesem jest niewątpliwie realizacja projektu budowy gminnej sieci wod-kan o war­tości blisko 90 mln zł netto (110 mln zł brutto), z czego dofi­nansowanie ze środków UE to kwota blisko 56 mln, czyli jak łatwo policzyć 62% kosztów zostało pokryte przez dodatkowe środki.

[obrazek]

Komu i czemu właściwie ma służyć rozwój gminy?
Wszystko, co robimy w samorządzie, robione jest z myślą o mieszkańcach. To właśnie z rozmów z nimi wiem, że doceniają każdą nową inwestycję w gminie. Kluczem do rozwoju Łomianek jest oddanie w najbliższych wyborach samo­rządowych głosu na burmistrza i radnych z jednego ko­mitetu. Mam to szczęście, że większość radnych obecnej kadencji Rady Miejskiej decyduje się wspierać moje prorozwojowe działania i razem ze mną chcą rozbudowywać Łomianki.

[obrazek]


JZ, 11.09.2018


Do góry