Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image

Informacje

Kalendarium » 15 października

XLV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach
15 października, godz. 10.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 5 ust. 2 w związku z § 6 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej  w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku zwołuję XLV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 15 października 2018 roku (poniedziałek), o godz. 10.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31 - z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
III. 
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31,[obrazek]
 2. zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach, ul. Partyzantów 31, [obrazek]
 3. zmiany Uchwały Nr XXII/280/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt.: "Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF", [obrazek]
 4. zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018,[obrazek]
 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018-2015, [obrazek]
 6. wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie w sprawach z zakresu prawa pracy, [obrazek]
 7. przyjęcia gminnego programu osłonowego dla mieszkańców przystępujących do wymiany pieców, realizowanego w ramach zadań własnych Gminy, [obrazek]
 8. uchwalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomianki", [obrazek]
 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, [obrazek]
 10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, [obrazek]
 11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, [obrazek]
 12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, [obrazek]
 13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w części dydaktycznej budynku, którego administratorem jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach z dotychczasowym najemcą, tj. Powiatem Warszawskim Zachodnim w celu prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego, [obrazek]
 14. rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Łomianek, [obrazek]
 15. rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Łomianek, [obrazek]
 16. rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Łomianek, [obrazek]
 17. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kiełpin Poduchowny część B",[obrazek]
  załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 17[obrazek]
 18. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sierakowska Południe" - etap I, [obrazek]
  załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 18, [obrazek]
 19. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części sołectwa Dziekanów Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa,[obrazek]
  załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 19. [obrazek]

V. Informacja Burmistrza z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu oraz jednostek podległych.
VI. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych radnych.
VII. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
VIII. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
IX. Zamknięcie obrad sesji.

Tadeusz Krystecki
Przewodniczący Rady Miejskiej


Do góry