Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image

Informacje

Aktualności » Inauguracja nowej kadencji

[obrazek]

Licznie zebrani mieszkańcy i inni goście zgotowali owację dla nowo wybranej Burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak, która złożyła ślubowanie i przyjęła insygnium władzy. Podziękowała Tomaszowi Dąbrowskiemu, burmistrzowi w dwóch ostatnich kadencjach, za pracę w samorządzie, a mieszkańcom za udział w wyborach. 

[obrazek]

Po przegłosowaniu kandydatur do komisji skrutacyjnej odbyły się wybory. Przewodniczącym Rady został radny Adam Salwowski,  a wiceprzewodniczącą radna Maria Pszczółkowska. Wszyscy obecni na I sesji radni złożyli ślubowanie.

[obrazek]

O utworzeniu klubów radnych poinformowali ich przewodniczący: radny Marcin Etienne - Klub Radnych Mieszkańcy Łomianek; radny Michał Naftyński - Klub Radnych Wolne Łomianki.

Zebrani otrzymali ponadto informację o rozpoczęciu rekrutacji wolontariuszy do sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także zaproszenie na IX Łomiankowski Bazar Zabawek Używanych.


Drugą sesję Przewodniczący Rady Adam Salwowski zwołał na środę 28 listopada 2018 r.

[obrazek]
 
Radni podjęli uchwały  w sprawie ustalenia składu osobowego oraz wyboru przewodniczących poszczególnych komisji.* Kadencja Pani Burmistrz oraz nowowybranej Rady Miejskiej trwać będzie do 2023 roku.  Oznacza to wydłużenie kadencji burmistrza oraz radnych gminy  z  czterech do pięciu lat.  Celem zmiany jest zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zob.: Dz.U. 2018 poz. 130.


imt, AP
Fot. z I sesji: Maciek Moraczewski 
Fot. z II sesji: Justyna Wichowska / UM, Biuro Rady
Aktualizacja: 04.12.2018 r.


Do góry