Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image

Informacje

Aktualności » Pytania i odpowiedzi dotyczące segregowania, recyklingu i sposobów postępowania ze śmieciami.

1.Ile wynosi stawka za odbiór odpadów?
Wysokość opłaty za odbiór odpadów wynosi:
33,80 zł za osobę za odpady segregowane,
67,60 zł za osobę za odpady niesegregowane.

2.Czy odpady segregowane mogę zbierać w pojemniku – zabudowa jednorodzinna?
Odpady segregowane są odbierane wyłącznie w systemie workowym tzn. w dniu odbioru odpadów muszą być udostępnione firmie w workach do tego przeznaczonych (żółty, niebieski, zielony). Mieszkaniec może na terenie posesji przechowywać worki w pojemnikach, jednak w terminie odbioru wyznaczonym harmonogramem musi je udostępnić w workach.

3.Czy mogę nadal korzystać z czerwonych worków i gdzie mogę otrzymać worki?
Dopuszcza się zbieranie odpadów metalu i plastiku (worek żółty) w workach czerwonych do czasu ich wykorzystania przez mieszkańców. Przy odbiorze worka czerwonego firma pozostawi na wymianę worek docelowy – żółty. Worki niebieskie są dystrybuowane przez firmę realizującą odbiór odpadów na bieżąco do mieszkańców. W przypadku braku jakiegokolwiek worka, zapraszamy Państwa także do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, który znajduje się przy ul. Warszawskiej 71, pok. 5.

4.Gdzie wrzucać odpady kuchenne?
Odpady kuchenne należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi. W związku z tym, że odpady kuchenne np. obierki są odpadami biodegradowalnymi, można je także wyrzucać do worka na odpady zielone. Jednak w związku z tym, iż ww. rodzaj odpadów łatwo ulega procesowi gnicia, a odbiór odpadów zielonych jest wyłącznie od kwietnia do listopada, raz w miesiącu, zaleca się wyrzucanie tych odpadów do pojemnika z odpadami komunalnymi. 

5.Co można wywozić na Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki (GPSZOK)?
GPSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy jako osób fizycznych (nie są odbierane odpady od firm i pochodzące z działalności gospodarczej). Do GPSZOK można wywozić takie odpady jak:
tworzywa sztuczne, 
szkło, 
papier i tektura, 
odpady biodegradowalne - odpady zielone tj. trawę i liście. Odpady te należy dowozić w workach. Dopuszcza się oddawanie do GPSZOK drobnych gałęzi – gałęzie powinny być pocięte na 1m odcinki i powiązane.
drobne odpady poremontowe, 
zużyte opony, 
odpady wielkogabarytowe, 
tekstylia, 
leki, 
baterie i akumulatory, 
metale, 
farby, tusze, kleje, 
sprzęt elektyczny i elektroniczny,
lampy fluorescencyjne, 
odpady zawierające rtęć, 
urządzenia zawierające freony.

Powyższy punkt jest systemem uzupełniającym odbiór odpadów od mieszkańców sprzed posesji i odpady  wymienione powyżej można wywozić na niego indywidualnie. Na miejscu należy okazać aktualny dowód opłaty za odpady.
GPSZOK czynny jest:
Poniedziałek i piątek: 7.00 – 15.00
Wtorek, środa, czwartek: 7.00 – 18.00
Sobota: 8.00 – 14.00
[obrazek]

6.Co można a czego nie można wrzucać do niebieskiego worka na papier?

Do niebieskiego worka wrzucamy:
opakowania z papieru lub tektury,
gazety i czasopisma,
katalogi, prospekty, foldery, 
papier szkolny i biurowy,
książki i zeszyty,
torebki i worki papierowe,
papier pakowy.
Do worka na papier NIE powinno się wrzucać:
papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego (wrzucamy do odpadów komunalnych),
papieru powlekanego folią i kalki (wrzucamy do odpadów komunalnych),
kartonów po mleku i napojach (TETRA-PAK) (wrzucamy do worka żółtego na plastik i metal),
pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych (wrzucamy do odpadów komunalnych),
worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych (wywozimy do GPSZOK),
tapet (wywozimy do GPSZOK),
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).


 [obrazek]
7.Co można a czego nie można wrzucać do żółtego worka na plastik i metal?

Do żółtego worka wrzucamy:
odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
aluminiowe puszki po napojach, sokach,
puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
złom żelazny i metale kolorowe (z uwagi na wytrzymałość worków, cięższe elementy należy wywozić do GPSZOK),
metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
folia aluminiowa,
kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe (TETRA-PAK)
 Do worka na tworzywa sztuczne i metale NIE powinno się wrzucać:
strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych (odpad nie jest przyjmowany),
odpadów budowlanych i rozbiórkowych (drobne ilości wywozimy do GPSZOK),
nie opróżnionych opakowań po lekach (oddajemy do aptek lub wywozimy do GPSZOK),
nie opróżnionych opakowań po farbach, lakierach i olejach (wywozimy do GPSZOK),
zużytych baterii i akumulatorów (wywozimy do GPSZOK),
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wywozimy do GPSZOK),
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 [obrazek]

8.Co można a czego nie można wrzucać do zielonego worka na szkło?

Do zielonego worka wrzucamy:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
butelki po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po kosmetykach.
Do pojemnika na szkło NIE powinno się wrzucać:
szkła stołowego – żaroodpornego (niewielkie ilości wrzucamy do odpadów komunalnych – poprzez niewielkie ilości rozumie się pojedyncze sztuki, większe ilości wywozimy do GPSZOK),,
ceramiki, doniczek, fajansu i porcelany (niewielkie ilości wrzucamy do odpadów komunalnych – poprzez niewielkie ilości rozumie się pojedyncze sztuki, większe ilości wywozimy do GPSZOK), 
zniczy z zawartością wosku (wrzucamy do odpadów komunalnych),
żarówek i świetlówek (wywozimy do GPSZOK),
szkła kryształowego (niewielkie ilości wrzucamy do odpadów komunalnych – poprzez niewielkie ilości rozumie się pojedyncze sztuki, większe ilości wywozimy do GPSZOK),
reflektorów (wywozimy do GPSZOK – nie pochodzące z działalności gospodarczej),
nie opróżnionych opakowań po lekach (oddajemy do aptek lub wywozimy do GPSZOK),
nie opróżnionych opakowań po farbach, lakierach i olejach (wywozimy do GPSZOK),
termometrów (wywozimy do GPSZOK),
monitorów i lamp telewizyjnych (wywozimy do GPSZOK),
szyb okiennych i zbrojonych (wywozimy do GPSZOK),
szyb samochodowych (wywozimy do GPSZOK – nie pochodzące z działalności gospodarczej),
luster i witraży (wywozimy do GPSZOK),
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
 [obrazek]
 9.Co można a czego nie można wrzucać do brązowego worka na odpady biodegradowalne?

Do brązowego worka wrzucamy:
liście, kwiaty i skoszona trawa,
trociny i kora drzew,
owoce, warzywa itp., (można wrzucać do odpadów biodegradowalnych oraz odpadów komunalnych)
gałęzie drzew i krzewów (wywozimy wyłącznie do GPSZOK),
Do odpadów „zielonych” – roślinnych NIE powinno się wrzucać:
kości zwierząt (małe ilości np. kości kurczaka po obiedzie wyrzucamy do odpadów komunalnych),
mięsa (małe ilości wrzucamy do odpadów komunalnych) i padliny zwierząt,
resztek jedzenia (wrzucamy do odpadów komunalnych),
oleju jadalnego (wrzucamy do odpadów komunalnych),
drewna impregnowanego (wywozimy do GPSZOK),
płyt wiórowych i MDF (wywozimy do GPSZOK),
leków (oddajemy do aptek lub wywozimy do GPSZOK),
odchodów zwierząt (odpad nie jest przyjmowany),
popiołu (wrzucamy do odpadów komunalnych),
ziemi, darniny (odpad nie jest przyjmowany)
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).


 [obrazek]

10.Co można a czego nie można wrzucać do odpadów zmieszanych?

Do pojemnika na odpady zmieszane (komunalne) wrzucamy:
pozostałości po segregacji (odpady mokre – obierki, pieluchy podpaski itp.),
odpady surowcowe z zabrudzeniami, których nie można umyć tj. butelki po oleju, opakowanie po maśle itp.,
resztki jedzenia,
zimny popiół.
Do odpadów zmieszanych NIE powinno się wrzucać:
odpadów segregowanych „suchych” – (odpady, które wrzucamy do worków zielonych, żółtych i niebieskich),
odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin itp.;
elektrośmieci (wywozimy do GPSZOK),
odpadów gabarytowych (wywozimy na GPSZOK),
gorącego popiołu (popiół należy ostudzić, a następnie można go wrzucić do pojemnika z odpadami komunalnymi),
tekstyliów (wywozimy do GPSZOK),
odpadów pobudowanych, gruzu (wywozimy do GPSZOK)
ziemi i piachu (odpad nie jest przyjmowany),
odpadów zielonych (trawy i liści) (wrzucamy do worka brązowego, półprzezroczystego lub wywozimy do GPSZOK)

11. Co zrobić jak nie odbiorą ode mnie odpadów?

W przypadku, gdy z Państwa posesji nie zostaną odebrane odpady, należy złożyć reklamację. Zdarzenia takie zgłaszany telefonicznie pod nr 22 768 62 25 lub na e-maila: odpady@lomianki.pl, w terminie 5 dni od planowego terminu określonego w harmonogramie.
Firma odbierająca odpady każdą reklamacje rozpatruje indywidualnie i w przypadku jej zasadności podjeżdża reklamacyjnie po odpady.
Proszę pamiętać, iż odpady należy udostępnić Wykonawcy do godz. 7.00 w terminie wyznaczonym harmonogramem tj. wystawić odpady przed posesję lub otworzyć altankę śmietnikową (firma nie powinna wchodzić na prywatne posesje, dlatego altanka śmietnikowa powinna być odgrodzona od posesji). Śmieci nieudostępnione w dniu wywozu do 7.00 rano, nie zostaną odebrane - tego rodzaju zdarzenia nie podlegają reklamacji. 
Proszę także pamiętać o konieczności prawidłowego segregowania odpadów – firma ma prawo nie odebrać odpadów, gdy odpady są nieprawidłowo posegregowane, lub w złej kolorystyce worków – takie zdarzenia również będą rozpatrywane jako reklamacje niezasadne.


Do góry