Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image

Informacje

Aktualności » Komunikat dla uczestników projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”

Szanowni Państwo - Uczestnicy Projektu,

w związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu trwałości projektu pn.: „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, a tym samym zakończeniem umowy użyczenia sprzętu komputerowego, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie obowiązków wynikających z umowy i zwrot użyczonego kompletnego sprzętu wraz z modemami i kompletnym okablowaniem. 

Tym z Państwa, którzy będą zainteresowani dalszym użytkowaniem użyczonego sprzętu, zostanie zaproponowana możliwość odkupienia sprzętu za cenę równą jego aktualnej wartości rynkowej. Kwotę będzie można opłacić kartą płatniczą na miejscu w Urzędzie Miejskim w Łomiankach lub przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy. W przypadku zapłaty kartą płatniczą sprzęt będzie Państwu przekazany od razu po dokonaniu płatności. W przypadku zapłaty przelewem bankowym sprzęt zostanie Państwu przekazany w momencie przedłożenia przez Państwa dowodu zapłaty. Niestety nie będzie możliwości zapłaty umówionej kwoty gotówką na miejscu w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.

Zapraszam po 21 listopada 2019 r. w każdy dzień roboczy w godzinach 7:30 – 16:00 (w poniedziałki w godz. 8:00 - 18:00) do Referatu Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71, pok. 10. W trakcie spotkania pracownicy dokonają ewentualnej aktualizacji danych osobowych, przeprowadzą ostatnią kontrolę sprzętu oraz sporządzą niezbędną dokumentację zdawczo - odbiorczą. Proszę przynieść ze sobą do wglądu dokument tożsamości. 
Jednocześnie chciałabym serdecznie podziękować wszystkim Państwu za uczestnictwo w projekcie oraz owocną współpracę. Dziękuję za zaangażowanie, sumienne wypełnianie obowiązków wynikających z uczestnictwa w projekcie oraz kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łomiankach. 
We wszystkich sprawach związanych ze zwrotami i sprzedażą sprzętu komputerowego proszę o kontakt do Aleksandry Jankowskiej lub Marzeny Sobolewskiej, tel. 22 7686216, aleksandra.jankowska@lomianki.pl, marzena.sobolewska@poczta.lomianki.pl.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Burmistrz Łomianek

[obrazek]


Do góry