Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Kalendarium

do 15 marca

[obrazek]

Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki - konsultacje społeczne

21 lutego (piątek)

[obrazek]

Bezpłatne konsultacje z psychologiem w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją

21 lutego (piątek)

[obrazek]

Scena Zaułek - Wanda "Dusia" Stańczak "Dojrzewamy jak wino"

22 - 23 lutego

[obrazek]

Puchar Polski w gimnastyce artystycznej

24 lutego (poniedziałek)

[obrazek]

Dyżur radnego Grzegorza Bryka


24 lutego (poniedziałek)

[obrazek]

Wykład z pozytywnej dyscypliny - Rady dla Babci i Dziadka

24 lutego (poniedziałek)

[obrazek]

Posiedzenie Komisji Technicznej.

24 lutego (poniedziałek)

[obrazek]

Spotkanie z Burmistrzem Łomianek w Sadowej

25 lutego (worek)

[obrazek]

Dyżur przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Salwowskiego

25 lutego (wtorek)

[obrazek]

Posiedzenie Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

25 lutego (wtorek)

[obrazek]

Posiedzenie Komisji Społecznej

26 lutego (środa)

[obrazek]

Dyżur wiceprzewodniczacej Rady Miejskiej Marii Pszczółkowskiej


26 lutego (środa)

[obrazek]

Kurs na przewodnika po Kampinoskim Parku Narodowym

28 lutego (piątek)

[obrazek]

Pokaz filmu "Pół wieku poezji później"

29 lutego (sobota)

[obrazek]

Teatrzyk dla dzieci - Szaleństwo karnawałowe z Kapelusznikiem i Królową Kier

2 marca (poniedziałek)

[obrazek]

Dyżur radnego Tomasza Dąbrowskiego

3 marca (wtorek)

[obrazek]

Dyżur przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Salwowskiego

3 marca (wtorek)

[obrazek]

Dyżur wiceprzewodniczacej Rady Miejskiej Marii Pszczółkowskiej


9 marca (poniedziałek)

[obrazek]

Dyżur radnej Magdaleny Cłapińskiej

9 marca (poniedziałek)

[obrazek]

"Brexit. Mroczna perspektywa" - Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku

[obrazek]

Informacje

Aktualności » Spotkanie z Mieszkańcami Dziekanowa Nowego i Polskiego


4 lutego br. burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak i jej zastępcy: Paweł Bohdziewicz i Witold Gawda spotkali się z mieszkańcami Dziekanowa Polskiego 
i Dziekanowa Nowego, by omówić sprawy bieżące i osobiście odpowiedzieć na pytania mieszkańców. Na prośbę burmistrz w spotkaniu wziął również udział Maciej Krogulec - pełnomocnik ds. komunikacji i transportu zbiorowego, Bogdan Marcińczyk - prezes Komunikacji Miejskiej Łomianki i Piotr Kowalski - naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego. Na spotkanie przybyli liczni mieszkańcy, którym sprawy Łomianek nie są obojętne, oraz radni Rady Miejskiej: Adam Salwowski (Przewodniczący RM), Agnieszka Gawron-Smater, Grzegorz Lenard i Andrzej Graf, Anna Bernatowicz-Sobiech – radna powiatowa, przewodnicząca Rady Seniorów w Łomiankach, Henryk Zieliński – sołtys Dziekanowa Polskiego wraz z Radą Sołecką oraz Paweł Stasiak – sołtys Kiełpina.

27 stycznia br. Burmistrz Łomianek uczestniczyła w posiedzeniu Komitetu Opiniowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego (KOPI) odcinka trasy S7 od Czosnowa do Kiełpina. W trakcie posiedzenia przedstawiono Koncepcję Programową odcinka Czosnów-Kiełpin, który kończy się w Dziekanowie Leśnym na wysokości ul. Kraszewskiego, a po drugiej stronie trasy  - w Dziekanowie Bajkowym na wysokości ul. Czerwonego Kapturka, stąd możliwe było przekazanie najświeższych informacji. 

Mieszkańcom zaprezentowano film z wizualizacją planowanej trasy oraz prezentację przygotowaną przez Macieja Krogulca przedstawiającą aktualny stan prac nad północnym wylotem trasy S7 z Warszawy. Spotkanie było przede wszystkim okazją do zadawania pytań, z których żadne nie pozostało bez odpowiedzi. 

Pytania mieszkańców dotyczyły przyszłego funkcjonowania dróg lokalnych po wybudowaniu nowej trasy, a zwłaszcza funkcji ul. Rolniczej.  Dostęp do S 7 na projektowanym odcinku będzie możliwy w Węźle Sadowa. Kolejny dostęp przewidziany jest na drugim odcinku w Węźle Kolejowa, za którym trasa "odchyli" się od obecnego przebiegu DK7, tworząc łącznicę z trasą S 8 na Bemowie. Umożliwi to skierowanie części tranzytowego ruchu dalekobieżnego poza obszar naszej Gminy, wprost do Warszawy, a konkretnie na teren Bielan i Bemowa. Dla tego odcinka nie są jeszcze zakończone prace nad koncepcją programową inwestycji, niemniej jednak zasadnicze zmiany funkcji komunikacyjnych nie są przewidywane. 

Istotną sprawą dla mieszkańców wszystkich sołectw i osiedli jest zachowanie na terenie naszej Gminy ciągłości dróg serwisowych (opaskowych) po obu stronach nowej trasy. Zapewniona będzie komunikacja dla każdej posesji położonej przy drogach serwisowych.

W czasie KOPI Burmistrz zgłaszała postulaty mieszkańców dotyczące tych właśnie tematów. Obecnie czekamy na protokół wraz z rozstrzygnięciem zgłoszonych uwag.  

Przekazano również mieszkańcom informację o braku w budżecie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) środków na realizację odcinka Czosnów-Kiełpin, zwłaszcza że nowe szacunki kosztów przedstawione przez autorów koncepcji są znacznie wyższe od pierwotnie zakładanych. Inwestycji nie ma na liście zadań skierowanych do realizacji i wprowadzenie jej będzie możliwe dopiero po uzyskaniu środków z oszczędności na innych zadaniach, po ich zakończeniu i rozliczeniu.

Od przyznania środków zależy uruchomienie przetargu na wykonawcę w formule projektuj-buduj. 
Burmistrz Łomianek pozostaje w kontakcie z GDDKiA i wspiera starania o dokończenie całej trasy, aż do S8 na Bemowie.

Piotr Kowalski przekazał zebranym mieszkańcom informacje dotyczące bieżących spraw związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Odniósł się również do problemów dotyczących obsługi komunikacyjnej nieruchomości zlokalizowanych przy projektowanej drodze zbiorczej KDZ 1 i KDZ 2. Odpowiadał na pytania dotyczące regulacji własności gruntów na rzecz gminy Łomianki stanowiących drogi wewnętrzne. Omówił trudności związane w tym przypadku z dużą liczbą współwłaścicieli gruntów. 

Bardzo dziękujemy Mieszkańcom za liczne przybycie i obiecujemy kolejne spotkania. 
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Pytania można przesyłać za pośrednictwem "zadaj pytanie Pani Burmistrz" lub zadać je osobiście w trakcie poniedziałkowych spotkań Pani Burmistrz z Mieszkańcami. Na spotkania należy się umawiać telefonicznie – sekretariat: tel. 22 768 63 01.

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

mjr
foto: mn
Do góry