Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Kalendarium

do 15 marca

[obrazek]

Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki - konsultacje społeczne

21 lutego (piątek)

[obrazek]

Bezpłatne konsultacje z psychologiem w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją

21 lutego (piątek)

[obrazek]

Scena Zaułek - Wanda "Dusia" Stańczak "Dojrzewamy jak wino"

22 - 23 lutego

[obrazek]

Puchar Polski w gimnastyce artystycznej

24 lutego (poniedziałek)

[obrazek]

Dyżur radnego Grzegorza Bryka


24 lutego (poniedziałek)

[obrazek]

Wykład z pozytywnej dyscypliny - Rady dla Babci i Dziadka

24 lutego (poniedziałek)

[obrazek]

Posiedzenie Komisji Technicznej.

24 lutego (poniedziałek)

[obrazek]

Spotkanie z Burmistrzem Łomianek w Sadowej

25 lutego (worek)

[obrazek]

Dyżur przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Salwowskiego

25 lutego (wtorek)

[obrazek]

Posiedzenie Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

25 lutego (wtorek)

[obrazek]

Posiedzenie Komisji Społecznej

26 lutego (środa)

[obrazek]

Dyżur wiceprzewodniczacej Rady Miejskiej Marii Pszczółkowskiej


26 lutego (środa)

[obrazek]

Kurs na przewodnika po Kampinoskim Parku Narodowym

28 lutego (piątek)

[obrazek]

Pokaz filmu "Pół wieku poezji później"

29 lutego (sobota)

[obrazek]

Teatrzyk dla dzieci - Szaleństwo karnawałowe z Kapelusznikiem i Królową Kier

2 marca (poniedziałek)

[obrazek]

Dyżur radnego Tomasza Dąbrowskiego

3 marca (wtorek)

[obrazek]

Dyżur przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Salwowskiego

3 marca (wtorek)

[obrazek]

Dyżur wiceprzewodniczacej Rady Miejskiej Marii Pszczółkowskiej


9 marca (poniedziałek)

[obrazek]

Dyżur radnej Magdaleny Cłapińskiej

9 marca (poniedziałek)

[obrazek]

"Brexit. Mroczna perspektywa" - Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku

[obrazek]

Informacje

Aktualności » Nowy system naliczania opłat od wody - zyskają uczciwie płacący


Dotychczasowe rozwiązania nie zapewniły uszczelnienia obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i nie umożliwiły samofinansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które zakładają przepisy prawa. 

Gmina nie może „zarabiać” na opłatach za odbiór odpadów komunalnych, ale również nie może dopłacać z innych środków budżetowych do funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Żeby było taniej

Najbardziej zasadną i pozwalająca odzwierciedlić rzeczywistą liczbę osób wytwarzających odpady komunalne w danej nieruchomości w Gminie Łomianki stanowi ilość zużytej wody z danej nieruchomości, co potwierdzają zebrane dane analityczne. 

W związku ze specyfiką „rotacji” mieszkańców w gminie związaną z migracją zarobkową, migracją związaną z edukacją, rynkiem wynajmu lokali mieszkalnych - bardzo trudne, wręcz niemożliwe jest określenie rzeczywistej liczby osób wytwarzających odpady komunalne w danej nieruchomości, zwłaszcza gdy sami mieszkańcy nie deklarują faktycznej liczby osób zamieszkujących posesję. Uderza to przede wszystkim w uczciwych mieszkańców gminy, których deklaracje są zgodne ze stanem faktycznym. Sytuację tę pogłębiło zniesienie obowiązku meldunkowego w miejscu zamieszkania. 

W związku z tym Gmina Łomianki znalazła się w sytuacji, w której ponosi koszt odbioru i gospodarowania odpadów za osoby, które nie zostały zgłoszone jako wytwórcy odpadów, a w rzeczywistości wytwarzają odpady na terenie Gminy Łomianki. Koszty te ponoszą również pozostali, uczciwie płacący mieszkańcy Łomianek.

Metoda określenia opłaty na podstawie zużycia wody pozwala ograniczyć opisane powyżej negatywne zjawisko, gdyż każda osoba tam przebywająca generuje zużycie wody niezależnie, czy została przez właściciela nieruchomości zgłoszona jako wytwórca odpadów, czy też obowiązek ten nie został dopełniony. 

Dodatkowo metoda na podstawie zużycia wody znacznie ułatwia wypełnienie obowiązku składania deklaracji (będących podstawą naliczenia opłaty) podmiotom typu spółdzielnie, zarządy nieruchomości, spółki mieszkaniowe, gdyż mieszkańcy tych zasobów często nie aktualizują informacji o osobach zameldowanych czy zamieszkujących nieruchomość. Natomiast zużycie wody na takiej nieruchomości jest zarządcom znane, gdyż to oni najczęściej są stroną w umowie z przedsiębiorstwem dostarczającym wodę do nieruchomości.

Jednak najważniejsze jest, by zapewnić samofinansowanie systemu gospodarowania odpadami, wyeliminować osoby niepłacące i obniżyć koszty tym, którzy uczciwie płacą.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi wymaga poprawy 

4 lutego 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Łomiankach wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Warszawie w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Miejskiej XIX/172/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2019r. RIO w trybie nadzoru orzekło nieważność niektórych zapisów tej uchwały.

Uchwała Rady Miejskiej różnicowała wybór metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami zależnie od rodzaju zabudowy : 

- w zabudowie jednorodzinnej pozostał stary sposób naliczania opłat od złożonej przez mieszkańca deklaracji o liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość; 

- dla zabudowy wielorodzinnej wprowadzono naliczenie opłaty stosując iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości i stawki opłaty za metr sześcienny wody.

RIO zwróciła uwagę na konieczność uwzględnienia następujących aspektów:

1) jednoznacznego stwierdzenia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (nowelizacja ustawy nie dopuszcza gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny),
2) braku uwzględnienia zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady,
3) nieprecyzyjny i mogący powodować nieścisłości w ustaleniu zużycia wody zapis.

Wszystkie powyższe uwagi zostały uwzględnione w poprawionym projekcie i zostaną przedstawione Radnym Miejskim w możliwie najszybszym terminie, żeby jak najszybciej uszczelnić system poboru opłat i obniżyć koszty odbioru odpadów od uczciwie płacących mieszkańców naszej gminy. 

[obrazek]

pb, mk
grafika: mk


Do góry