Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image

Informacje

Archiwum Komunikatów » 2012

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW
2019
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
luty
marzec
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach zaplanowano na dzień 28 czerwca 2012 roku, na godz. 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach.

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
z w o ł u j ę
XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 czerwca 2012 roku (czwartek),  o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy  ul. Staszica 2 w Łomiankach -  z następującym porządkiem obrad:

I Otwarcie obrad.

II Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.


III Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej,


IV Podjęcie uchwał
w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za 2011 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2011 rok,
2) udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny część B”,
4) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego-Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego,
5) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012,

V Odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców.


VI Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.


VII Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.


VIII Zamknięcie obrad Sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądzki