Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum Komunikatów » 2012

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW
2019
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
luty
marzec
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
30 sierpnia 2012 roku (czwartek), o godzinie 15.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2 odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej.

XXX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - 30 sierpnia 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę XXX Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 30 sierpnia 2012 roku (czwartek), o godzinie 15.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach  z następującym porządkiem obrad:

I Otwarcie obrad.
II Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
III Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
IV Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
V Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
VI Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
2) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej,
3) zmiany gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który stanowi załącznik do Uchwały nr XXV/152/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
5) emisji obligacji gminnych,
6) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012,
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2012-2021,

VII Odpowiedzi na interpelacje i zapytania mieszkańców.
VIII Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.
IX Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
X Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądzki