Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image

Informacje

Archiwum Komunikatów » 2014

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW
2019
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
luty
marzec
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
5 marca br. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch konkurs „Maluch - edycja 2014”, którego celem jest realizacja polityki prorodzinnej rządu poprzez dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.


5 marca br. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  Maluch konkurs „Maluch - edycja 2014”, którego celem jest realizacja polityki prorodzinnej rządu poprzez dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Środki finansowe w ramach Programu w wysokości 101 mln zł zostaną rozdysponowane na 3 moduły:

  1. Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania
  2. Moduł 2 (dla gmin) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu „MALUCH”
  3. Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Oferty składa się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (w tym obowiązkowy kosztorys kosztów dla modułu 1 - do pobrania z zakładki Polityka społeczna/ Maluch).

Oferty należy złożyć w terminach do:
19 marca 2014 r. - moduł 2
2 kwietnia 2014 r. - moduł 1 i 3


na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
plac Bankowy 3/5
00 – 950 Warszawa
lub adres: Wydział Polityki Społecznej
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
ul. Czerniakowska 44
00-717 Warszawa

A także elektronicznie na adres wps@mazowieckie.pl
1”, „Oferta MALUCH 2014 - moduł 2” lub „Oferta MALUCH 2014 - moduł 3”.

Treść Programu oraz ogłoszenie o konkursie ofert zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl
i www.zlobki.mpips.gov.pl).