Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2012

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru firmy, która zorganizuje nam wymarzony wypoczynek, warto sprawdzić jej wiarygodność. Warto również wiedzieć, jakie mamy prawa i gdzie ewentualnie składać reklamacje.

Planujesz wakacje? Sprawdź wiarygodność organizatora

Przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru firmy, która zorganizuje nam wymarzony wypoczynek, warto sprawdzić jej wiarygodność. Warto również wiedzieć, jakie mamy prawa, czego możemy oczekiwać i gdzie ewentualnie składać reklamacje.

[obrazek]

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy został on wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Informacji tych można szukać w centralnej ewidencji organizatorów i pośredników turystycznych na stronie http://turystyka.gov.pl.

Aby uzyskać wpis, firma musi posiadać zabezpieczenie finansowe, które jest jednym z głównych warunków prowadzenia działalności touroperatora. Mogą to być – umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, umowa ubezpieczenia na rzecz klientów lub dokonywanie wpłat na rachunek powierniczy, ale tylko w przypadku imprez krajowych. Z zabezpieczenia finansowego pokrywane są koszty powrotu turystów do kraju, a także zwrot wpłat wniesionych przez klientów w przypadku odwołania wyjazdu lub skrócenia pobytu w związku z wcześniejszym powrotem.

[obrazek]

Sprawdzając, czy interesująca nas firma figuruje w rejestrze, warto zwrócić uwagę na datę ważności zabezpieczenia finansowego, które chroni umowy zawarte w okresie jego obowiązywania. Od ostatniego dnia obowiązywania w okresie do 365 dni klienci mogą dochodzić roszczeń z tych umów.
Klient powinien otrzymać od organizatora wyjazdu pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczenia finansowego, jeśli wpłaca należność za imprezę turystyczną lub zaliczkę przekraczającą 10% ceny imprezy.

Przed zawarciem umowy firma turystyczna ma obowiązek podać klientowi ogólne informacje o przepisach paszportowych, sanitarnych i wizowych oraz o przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie turystycznej. Musi również przedstawić informację o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.
Firmy turystyczne mają obowiązek przed rozpoczęciem imprezy podać klientom nazwisko lub nazwę, a także adres, numer telefonu lokalnego przedstawiciela firmy, do którego klient może zwrócić się w razie trudności.
Firmy turystyczne organizujące imprezy turystyczne za granicę mają obowiązek zawarcia na rzecz klientów umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

[obrazek]

Po sprawdzeniu wiarygodności organizatora, czeka nas podpisanie umowy. Warto bardzo dokładnie ją przeczytać, szczególną uwagę zwracając na to, co zostało napisane małą czcionką. Należy również zwrócić uwagę, czy wszystkie elementy, o których rozmawialiśmy z przedstawicielem firmy, znalazły się w umowie.

Jeśli przedsiębiorca turystyczny przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy (np. hotel, cena, termin imprezy), powinien niezwłocznie powiadomić o tym klienta. Wtedy klient może przyjąć zmianę umowy lub odstąpić od umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich wpłaconych kwot.

Cena ustalona w umowie o świadczenie usług turystycznych nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a przedsiębiorca udowodni istnienie następujących okoliczności:
- wzrost kosztów transportu,
- wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak: usługi lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
- wzrost kursów walut.

[obrazek]

W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona (nawet gdyby w tym okresie nastąpił wzrost kosztów transportu, podatków i opłat, kursów walut).

Jeżeli uważamy, że zaoferowane nam podczas wyjazdu świadczenia odbiegają od warunków określonych w umowie, możemy już w trakcie imprezy reklamować takie uchybienia u pilota wycieczki lub innej osoby reprezentującej organizatora. Jeśli uchybienia nie zostały wyeliminowane, po powrocie należy złożyć reklamację bezpośrednio u organizatora.

[obrazek]

Numery telefonów, które warto mieć przy sobie:
- Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej (wykaz na stronie www.msz.gov.pl);
- Konsulat (wykaz na stronie www.msz.gov.pl);
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 48 22 59 79 541

na podst. informacji Samorządu Województwa Mazowieckiego

zdj. pochodzą z serwisu Turismo Actual