Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2012

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami z mojej strony, 17 kwietnia 2012 roku zawiesiłem postępowania w sprawie zabudowy wielorodzinnej w osiedlu Prochownia.

Będą konsultacje!

Szanowni Mieszkańcy!


Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami z mojej strony, po konsultacjach z przewodniczącym Gminnej Komisji Urbanistycznej, dr inż. Andrzejem Romiszewskim, a także po rozmowach z mieszkańcami Łomianek oraz podmiotami, które złożyły wniosek o wydanie warunków zabudowy, 17 kwietnia 2012 roku zawiesiłem  postępowania w sprawie zabudowy wielorodzinnej w osiedlu Prochownia. Moje decyzje wstrzymują wydanie warunków zabudowy na 9 miesięcy, a więc na maksymalny ustawowy termin.

[obrazek]

Zgodnie z moimi deklaracjami i uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/147/2012 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Prochownia, przygotowałem projekt uchwały budżetowej na najbliższą sesję, w której zabezpieczyłem środki w kwocie 40.000,00 zł na wyłonienie w trybie przetargowym firmy, która opracuje MPZP Prochownia. Tym samym chciałbym uspokoić mieszkańców Łomianek zaniepokojonych niepełnymi informacjami prasowymi na ten temat. Zgodnie z postulatami mieszkańców, zabudowa wielorodzinna na tym terenie została przeze mnie wstrzymana.   

Chciałbym także podjąć publiczną dyskusję na temat zagospodarowania terenu dawnych „Zakładów Drzewnych”. W związku z przedstawionym w urzędzie projektem zagospodarowania terenu po MPPD w Łomiankach przez firmę Arch Magic, zaproponowałem przeprowadzenie konsultacji społecznych. Chciałbym poznać Państwa opinię w tej sprawie. Tym samym zapoznać mieszkańców naszej gminy, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców, z wizją rozbudowy tego obszaru, która zakłada - zamiast obecnej starej i zniszczonej zabudowy na tym terenie - powstanie kilkudziesięciu niewielkich nowoczesnych pawilonów handlowych w dobrym i nowoczesnym standardzie na miarę XXI wieku. Według uzyskanych informacji, stoiska handlowe byłyby dostępne także dla mieszkańców naszej gminy. Zagospodarowanie tego obszaru będzie zgodne ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego naszej gminy obowiązującym od 2006 roku.  

Zapraszam 9 maja 2012 na godz. 18. wszystkich zainteresowanych mieszkańców Łomianek na spotkanie w tej sprawie do ICDS-u, ul. Staszica 2.

Burmistrz Łomianek
Tomasz Dąbrowski

-------------------------------------------------------

[obrazek]
[obrazek]
-------------------------------------------------------

[obrazek]
[obrazek]
-------------------------------------------------------
[obrazek]
[obrazek]