Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2012

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór uczestników do projektu „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”

[obrazek]


Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach
ogłasza nabór uczestników do projektu
„Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie  7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety  bezrobotne lub niepracujące, w wieku aktywności zawodowej (do 59 lat), zamieszkałe na terenie miasta i gminy Łomianki.
Mile widziane także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uczestniczki zostaną objęte kompleksowym wsparciem, które umożliwi im zdobycie kwalifikacji zawodowych lub podniesienie poziomu wykształcenia, wzrost wiedzy i kompetencji przydatnych na rynku pracy, poprawę umiejętności psychospołecznych, przełamanie barier psychologicznych oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości i motywacji do zmiany dotychczasowego stylu życia.

W ramach projektu prowadzone będą  bezpłatne warsztaty i szkolenia, m.in. :

  • indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne,
  • warsztaty psychospołeczne,
  • zajęcia motywująco-integracyjne (np. udział w wydarzeniu kulturalnym, kreowanie wizerunku),
  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
  • szkolenia komputerowe i zawodowe,
  • dla chętnych - możliwość sfinansowania nauki związanej z uzupełnieniem wykształcenia (na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym).
Wybór konkretnych form wsparcia (w tym rodzaju szkoleń lub kierunku nauki) dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczestniczek. Planowana grupa - 13 osób.

Zajęcia odbywać się będą w okresie od czerwca do grudnia 2012 r.
Osoby, które podejmą naukę, mogą kontynuować udział w projekcie do 2014 r.

W czasie realizacji projektu uczestniczki otrzymują wsparcie finansowe w postaci zasiłków.

Rekrutacja trwa do 8 czerwca 2012 r.

Zgłoszenia przyjmują pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 7    tel.  22 751 90 57,  22 751 40 89
Więcej informacji o projekcie:   www.integracja.opslomianki.pl