Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2012

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Projekt skierowany jest do nauczycieli zamieszkujących i pracujących na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego. Wszystkie formy wsparcia w ramach projektu oferowane są BEZPŁATNIE!

Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela

Pragniemy poinformować o prowadzonym przez „SYSTEMA” Sp. z o. o. projekcie „Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa.

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do korzystania z nowoczesnej formy kształcenia, jaką jest e-learning oraz nabycie umiejętności efektywnego wykorzystywania multimediów w procesie nauczania.
E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CD ROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania.
Dodatkowym elementem projektu będą szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania programów z zakresu grafiki, dźwięku i wideo. Umiejętności te będą potrzebne do atrakcyjnego przekazu własnych szkoleń/kursów.
Projekt skierowany jest do nauczycieli zamieszkujących i pracujących na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, w tym w szczególności do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Co oferujemy?
- platformę do zdalnego nauczania dla każdego uczestnika projektu,
- 10 spotkań po 6 godzin lekcyjnych, w tym 2 spotkania w formie e-learningu,
- zajęcia w formie praktycznych warsztatów, z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
- 6-osobowe grupy szkoleniowe,
- harmonogram szkoleń dopasowany do potrzeb grupy,
- szkolenie jak najbliżej miejsca pracy/zamieszkania,
- zajęcia średnio raz/dwa razy w tygodniu,
- catering i zwrot kosztów dojazdu.

Wszystkie formy wsparcia w ramach projektu oferowane są BEZPŁATNIE!!!

Wymagania dla kandydatów do projektu to:

- zamieszkiwanie na obszarze wiejskim,
- zatrudnienie na stanowisku nauczyciela/ki w placówce edukacyjnej znajdującej się na obszarze wiejskim woj. Mazowieckiego,
- podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w projekcie, proszę o przesłanie uzupełnionej listy uczestników według załączonego wzoru.
Szkolenia rozpoczynamy od września 2012 r. Ilość miejsc ograniczona.

W latach 2008 i 2009 przeszkoliliśmy prawie 300 nauczycieli z terenu województwa małopolskiego z zakresu zdalnego nauczania czyli e-learningu. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i do dzisiaj spływają pozytywne opinie na temat jego wykonania. Na poświadczenie jakości świadczonych usług w załączeniu przesyłamy referencje Szkoły, która kontynuuje swoje zainteresowanie tematyką e-learningu, uczestnicząc w programie rządowym Cyfrowa Szkoła.