Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2012

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Już w 2014 r. przedsiębiorcy, mieszkańcy, urzędy czy inwestorzy z Mazowsza będą mogli znaleźć w Internecie dane o działkach, budynkach, drogach, kolei, zabudowie, a także studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin.

Dane o działkach, budynkach, drogach czy zagospodarowaniu mazowieckich gmin i powiatów znajdziemy w Internecie

Już w 2014 r. przedsiębiorcy, mieszkańcy, urzędy czy inwestorzy z Mazowsza będą mogli znaleźć w Internecie dane o działkach, budynkach, drogach, kolei, zabudowie, a także studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin.

[obrazek]

Będą one dostępne na portalu www.wrotamazowsza.pl oraz w internetowych serwisach mapowych 322 partnerów projektu – 39 powiatów oraz 283 gmin. Wszystko dzięki, realizowanemu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, projektowi kluczowemu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Przedsięwzięcie wpisane jest do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”.

Głównym założeniem projektu jest utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych. Dzięki temu bez wychodzenia z domu będzie można m.in. sprawdzić dane o działce lub budynku, który planujemy kupić, czy też zapoznać się z planami zagospodarowania terenu danej gminy.

W portalach dostępne będą przede wszystkim:
- dane geodezyjne o działkach, budynkach, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, cieplnej, gazowej, teletechnicznej,
- dane topograficzne zawierające informacje o wszystkim, co znajduje się na powierzchni ziemi, tj. wodach, drogach, kolei, roślinności, zabudowie, granicach jednostek podziału terytorialnego oraz rzeźbie terenu,
- dane o zagospodarowaniu przestrzeni, tj. studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Budżet projektu wynosi 180 mln zł, z czego 153 mln zł to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2009 r., jego zakończenie zaplanowano na początek 2014 r.

Stan zaawansowania prac przedstawili m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Geodeta Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski podczas konferencji, zorganizowanej 12 listopada w Warszawie.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie