Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2013

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Tym razem nawet nazwy rond przeszkadzały radnym opozycji. Poza tym nie będzie remontu przystanku, budowy szkoły w Dąbrowie, odbioru azbestu, studium, a także kompleksowego odwodnienia gminy. Radni opozycyjni – niestety tradycyjnie – odrzucali uchwały zaproponowane przez burmistrza albo przenosili z powrotem do prac w komisjach, wymyślając absurdalne uzasadnienia.

Odwodnienia w Łomiankach, szkoły w Dąbrowie, remontu przystanku…
tego dalej nie będzie


Tym razem nawet nazwy rond przeszkadzały radnym opozycji. Poza tym nie będzie remontu przystanku, budowy szkoły w Dąbrowie, odbioru azbestu, studium, a także kompleksowego odwodnienia gminy. Radni opozycyjni – niestety tradycyjnie – odrzucali uchwały zaproponowane przez burmistrza albo przenosili z powrotem do prac w komisjach, wymyślając absurdalne uzasadnienia.

[obrazek]

Przed rozpoczęciem obrad XLVI absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej (27 czerwca br.), Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Ewa Sidorzak złożyła formalny wniosek o wycofanie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok z powodu braku opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z kolei brak opinii RIO był spowodowany brakiem jednoznacznego stanowiska Komisji Rewizyjnej. A więc RM nie obradowała w ogóle nad absolutorium, bo nie została zachowana obowiązująca procedura absolutoryjna co wytknęło - przewodniczącej komisji pani Sidorzak-  RIO.
 
Zapytania i wolne wnioski mieszkańców, które tym razem przesunięto na początek obrad, w większości nawiązywały do tematu zmian w Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Ilość pytań, z jakimi przybyli mieszkańcy zasypali radnych było tak wiele, że Przewodniczący Rady zdecydował się jednak przerwać tę część sesji i wrócić do wcześniejszego porządku obrad.

Zgodnie z porządkiem obrad Rada Miejska przyjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Łomianki do projektu „Rozwiń skrzydła – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I – III w Łomiankach” – w 100% dofinansowana, tj. kwotą 337 317 zł finansując wsparcie 478 uczniów klas najmłodszych. Gmina uzyskała dotację unijną z której dzieci będą mogły korzystać  już od nowego roku szkolnego. Radni zgodzili się na szczęście na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 11 000 zł dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Niestety, radni nie zgodzili się na nazwy dla trzech rond przy ul. Brukowej (u zbiegu Akacjowej, Stary Tor i Długiej). Propozycje nazw zostały zgłoszone przez mieszkańców Łomianek między innymi przez nasze lokalne Koło Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej czy stowarzyszenie Dobro Wspólne. Pomimo takich wniosków, radni opozycji mieli obiekcje i uchwałę przeniesiono do prac w komisji. Radnym nie podobały się nazwy rond „Bohaterów Ziemi Łomiankowskiej”, „Żołnierzy Wyklętych” czy „mjr Stanisław Barana”.

[obrazek]

rondo - ul. Brukowa róg Akacjowej


Na wniosek Radnego Tadeusza Krysteckiego, Rada zajmowała się także  obniżeniem diet radnych. W uzasadnieniu napisano: „My radni z Niezależnego Klubu Łomianki (…) przedkładamy projekt uchwały (…) Obserwując pracę radnych Łomianek należy jednoznacznie stwierdzić, że tak słabej merytorycznie Rady w historii Łomianek jeszcze nie było.” Niestety, radni diet sobie nie obniżyli, uznając wniosek radnego za… obraźliwy.

Natomiast uchwałę zaproponowaną przez mieszkańców Łomianek w sprawie przywrócenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Łomianek, Tomasza Henryka Dąbrowskiego przeniesiono kolejny raz do prac w komisji. Obecnie burmistrz, odpowiadając za majątek całej gminy (szkół, przedszkoli, instytucji kultury i obiektów sportowych, 2 spółek gminnych) zarabia 6900 zł brutto, dla porównania jeden z radnych pracujący w spółce gminnej zarabia 7455 zł brutto. To efekt obniżenia burmistrzowi wynagrodzenia przez radnych jeszcze przed referendum w 2012 roku.

Kolejny raz do prac w komisji wróciła także uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny”.

[obrazek]

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Kiełpin Poduchowny"

Radni nie zgodzili się niestety na zmiany w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2013 i WPF Gminy Łomianki na lata 2013-2021, które zaproponował Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski.

W ten to właśnie sposób, po raz kolejny, nie ma pieniędzy na realizację najpilniejszych dla mieszkańców naszej gminy spraw. W opinii radnych środki te powinny być przeznaczone na budowę szkoły w Sadowej. Oznacza to, że radni opozycji głosowali przeciwko:
- naprawie nawierzchni przy przystanku „Armii Poznań 01” przy ul. Warszawskiej (róg Podleśnej) i budowie w tym miejscu zatoki autobusowej,
- wynagrodzeniom dla nauczycieli pracujących w ramach akcji „Lato w mieście”,
- budowie szkoły w Dąbrowie Leśnej (projekt poniżej),
- kompleksowemu odwodnieniu gminy Łomianki,
- wykonaniu ustawowych przeglądów instalacji w budynkach komunalnych
- dofinansowaniu usuwania azbestu z naszej gminy.

[obrazek]

Największą jednak niespodzianką była decyzja radnych w sprawie nie przyznania kwoty 30 tys. zł na realizację uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Łomianki. Radni nie zgodzili się na przyznanie burmistrzowi środków na realizację uchwały,… którą sami wcześniej, tj. 23 maja 2013 r. na sesji Rady Miejskiej uchwalili. Nie przyznanie kwoty pozwalającej na zmianę w studium jest niezrozumiałe w kontekście zrównoważonego rozwoju gminy Łomianek i wzbudza niepokój nie tylko zainteresowanych mieszkańców.

Niepokój budzi sposób podejmowania uchwał. Obserwując zachowanie niektórych radnych i sam przebieg posiedzeń sesji, można się zastanawiać: w czyim interesie działają radni? Bo wydaje się, że nie w interesie mieszkańców, przez których nota bene zostali wybrani.
Przeciwko propozycjom burmistrza i mieszkańców głosowali następujący radni: J. Grądzki, M. Mazan, K. Kaczyński, T. Berger, P. Wolanin, T. Rusinek, M. Etienne, S. Wójcicka, P. Iwaszko, K. Kućkowska, E. Sidorzak, M. Zielski i H. Staniak.

Piotr Rusiecki
Zastępca Burmistrza Łomianek ds. społecznych