Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2013

ARCHIWUM
2020
styczeń
luty
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Jeżeli droga z domu do szkoły ucznia klas 0-IV przekracza odległość 3 km lub uczniów klas V-VI przekracza 4 km - obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu. Wnioski przyjmowane są w placówkach urzędów.

Transport dzieci do szkoły 2013

Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Łomiankach informuje:
1. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległości: 3 km – w przypadku uczniów klas 0-IV szkół podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej. Wobec powyższego prosimy o składanie standardowych wniosków na dziennik podawczy w Urzędzie Miejskim, ul. Warszawska 115 lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Staszica 2.

2. Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) gmina musi zapewnić dziecku niepełnosprawnemu bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły albo też zwrócić koszty przejazdu ucznia i opiekuna, jeżeli dowóz zapewniają  rodzice.  W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o składnie wniosków na dziennik podawczy w Urzędzie Miejskim, ul. Warszawska 115 lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Staszica 2. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o  niepełnosprawności dziecka, skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce(dot. tylko szkół i placówek specjalnych) i zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, szkoły specjalnej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej UM, BIP-ie oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. Staszica 2.