Strona korzysta z plików cookies. Możesz określic warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

OK

image image

Informacje

Archiwum 2011+ » 2013

ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2012
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2011
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
W listopadzie 2013 r. na łamach prywatnego miesięcznika Łomianki.info (nr 8/2013) w artykule "Ile zarabia burmistrz, wiceburmistrz, radni..." ukazał się szereg nieprawdziwych, niepełnych i zmanipulowanych informacji na temat wynagrodzeń radnych, burmistrza, zastępcy burmistrza i sekretarza gminy.

Ile naprawdę zarabia burmistrz?

W listopadzie 2013 r. na łamach prywatnego miesięcznika Łomianki.info (nr 8/2013) w artykule "Ile zarabia burmistrz, wiceburmistrz, radni..." ukazał się szereg nieprawdziwych, niepełnych i zmanipulowanych informacji na temat wynagrodzeń radnych, burmistrza, zastępcy burmistrza i sekretarza gminy. W związku z tym chciałbym Państwu w pełni wyjaśnić te informacje:

[obrazek]

W dniu 19 maja 2011 r. Rada Miejska w Łomiankach podjęła uchwałę nr VII/42/2011 w sprawie wysokości diet radnych dla Rady Miejskiej w Łomiankach. Tym samym wynagrodzenie radnych wzrosło z ok. 1100,00 zł do 1600,00 zł. Dziś oznacza to, że zwykły radny zarabia „na rękę” 1600,00 zł miesięcznie. Należą do nich: Wojciech Berger, Marcin Etienne, Piotr Iwaszko, Kamil Kaczyński, Katarzyna Kućkowska Tadeusz Krystecki, Jan Mazan, Renata Nawotka, Paweł Nastula, Piotr Wolanin, Marek Zielski, Sławomira Laskowska, Elżbieta Podolska, Krzysztof Wawer.

Radni pełniący funkcję przewodniczących komisji i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zarabiają „na rękę” 1800,00 zł miesięcznie. Wśród nich są: Sylwia Maksim-Wójcicka, Grzegorz Porowski, Tomasz Rusinek, Maria Zalewska, Henryk Staniak, Ewa Sidorzak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Grądzki zarabia „na rękę” 1980,00 zł miesięcznie.
Każdy z radnych otrzymuję dietę w zależności od obecności na sesjach i komisjach.

W dniu 30 stycznia 2012 r., przed planowanym referendum o odwołanie burmistrza, Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/113/2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Łomianek, Tomasza Henryka Dąbrowskiego. Oznacza to, że burmistrz obecnie zarabia „na rękę” 4874,15 zł miesięcznie, co daje 6900 zł miesięcznie brutto.

W związku z odwołaniem - z powodów zdrowotnych - z dniem 28 czerwca 2013 r.  Zastępy burmistrza ds. rozwoju, jego obowiązki w pełni przejęli: Zastępca Burmistrza, Piotr Rusiecki, a także Sekretarz Gminy, Beata Duch-Kosiorek. Oznacza to, że gmina oszczędza miesięcznie kwotę 10.828,00 zł brutto, co w skali roku daje oszczędności w wysokości 140.764,00zł (łącznie brutto). Warto w tym miejscu podkreślić, że pomimo większej liczby zadań i obowiązków, wynagrodzenia w obydwu przypadkach pozostały bez zmian. I tak:

Do 28 czerwca 2013 do zakresu obowiązków Zastępcy Burmistrza, Piotra Rusieckiego należał bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi urzędu:
1)    Referat Oświaty,
2)    Referat Promocji,
3)    Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
oraz nadzór nad
1)    Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym,
2)    Domem Kultury,
3)    Biblioteką,
4)    Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Obecnie do zakresu obowiązków Zastępcy Burmistrza, Piotra Rusieckiego należy: bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi urzędu:
1)    Referat Oświaty,
2)    Referat Promocji,
3)    Referat Inwestycji,
4)    Referat Zamówień Publicznych,
5)    Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska,

Zastępca burmistrza pełni również nadzór nad spółkami gminnymi:
1)    Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Łomiankach Sp. z o.o.,
2)    Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.
oraz pełni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez:
1)    Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe,
2)    Dom Kultury,
3)    Bibliotekę,
4)    Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do 28 czerwca 2013 r. Zastępca Burmistrza otrzymywał wynagrodzenie „na rękę” 7369,20 zł, co daje 11.800 zł brutto. Od lipca br. – wynagrodzenie pozostało bez zmian i nadal wynosi „na rękę” 7369,20 zł.
Oprócz tego Zastępca Burmistrza – dodatkowo i bez dodatkowego wynagrodzenia! – pełni obowiązki rzecznika Gminy Łomianki.

Do 28 czerwca 2013 r. do zakresu obowiązków Sekretarza Gminy należał bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi urzędu:
1)    Referat Administracyjno-Gospodarczy,
2)    Referat Informatyki,
3)    Referat Kadr,
4)    Referat Spraw Obywatelskich,
5)    Biuro Rady Miejskiej,
6)    Inspektor ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Obecnie Sekretarzowi Gminy podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne urzędu:
1)    Referat Administracyjno-Gospodarczy,
2)    Referat Informatyki,
3)    Referat Kadr,
4)    Referat Spraw Obywatelskich,
5)    Biuro Rady Miejskiej,
6)    Referat Gospodarki Przestrzennej,
7)    Inspektor ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej,
8)    Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Oprócz tego Sekretarz Gminy pełni (także dodatkowo i bez dodatkowego wynagrodzenia!) funkcję urzędnika wyborczego.  

Do lipca 2013 r. wynagrodzenie Sekretarz Gminy, Beaty Duch-Kosiorek wynosiło „na rękę” 7310,87 zł, co daje kwotę 11.700 zł brutto. Od lipca br. – wynagrodzenie Sekretarz Gminy, Beaty Duch-Kosiorek „na rękę” dalej wynosi 7310,87zł.

[obrazek]
Podsumowując: 21 radnych uczestniczących w sesjach i komisjach zarabia miesięcznie kwotę „na rękę” 35.180 złotych.
Burmistrz, zastępca i Sekretarz Gminy, pracując po kilkanaście godzin dziennie, a także uczestnicząc w sesjach i komisjach zarabiają średni "na rękę" kwotę 19.500 złotych.

Tomasz Dąbrowski,
Burmistrz Łomianek